Mobile Menu

Quyết định 1534/QĐ-TTg 2021 thành lập Hội đồng thẩm định Dự án hồ chứa nước Ka Pét, Bình Thuận

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Thành lập HĐTĐ Nhà nước Dự án hồ chứa nước Ka Pét, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Ngày 15/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1534/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, thành lập Hội đồng thẩm định Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận như sau: Chủ tịch Hội đồng – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch Hội đồng – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư; Các thành viên Hội đồng gồm: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo Bộ Tài chính; Lãnh đạo Bộ Xây dựng; Lãnh đạo Bộ Tư pháp; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Bên cạnh đó, các cơ quan có thành viên thuộc Hội đồng thẩm định Nhà nước có văn bản cử người gửi về cơ quan thường trực Hội đồng trước ngày 20/9/2021. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, bố trí kinh phí thẩm định theo đúng quy định của pháp luât.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1534/QĐ-TTg tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top