Quyết định 1549/QĐ-TTg 2021 về xuất cấp gạo cho tỉnh Bình Định hỗ trợ người dân


Không thu tiền 379,86 tấn gạo cho tỉnh Bình Định hỗ trợ người dân do hạn hán 2021

Ngày 20/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1549/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ người dân có đất trồng lúa không sản xuất vụ Hè Thu 2021 do hạn hán.

Theo đó, Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 379,86 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ người dân có đất trồng lúa không sản xuất vụ Hè Thu 2021 do hạn hán. Ngoài ra, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và tiếp tục hỗ trợ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1549/QĐ-TTg tại đây

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần

No Content Available