Quyết định 1552/QĐ-TTg 2021 lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua vắc xin AbdalaĐiều kiện lựa chọn nhà thầu Cu Ba sản xuất vắc xin Abdala phòng COVID-19

Ngày 20/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1552/QĐ-TTg về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với gói thầu mua vắc xin Abdala phòng COVID-19 do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cu Ba sản xuất.
Theo đó, Quyết định chấp thuận lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với gói thầu mua vắc xin Abdala phòng COVID-19 do Cu Ba sản xuất với một số điều kiện như: chấp nhận điều khoản miễn trừ trách nhiệm với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vắc xin hoặc việc sử dụng vắc xin; chấp nhận giao hàng không đúng tiến độ nêu trong hợp đồng; Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cu Ba không phải bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng…
Cùng với đó, Quyết định cũng giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm về số lượng, đơn giá và tổ chức thực hiện việc mua vắc xin Abdala phòng COVID-19 do Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cu Ba sản xuất theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ trong phòng, chống dịch.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1552/QĐ-TTg tại đâyBài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần