Mobile Menu

Quyết định 1554/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Đầu tư hơn 4 nghìn tỷ đồng cho Đề án vùng chuyển dân sông Đà giai đoạn 2009-2020

Ngày 21/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1554/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế – xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2009 – 2020.

Cụ thể, Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2009-2020 được áp dụng cho 34 đơn vị hành chính cấp xã vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình. Tổng mức vốn đầu tư là 4.053, 256 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 2.988, 431 tỷ đồng; vốn lồng ghép các chương trình là 1.064, 825 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm huy động và khai thác tối đa mọi nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng nguồn lực tại chỗ của tỉnh và các nguồn lực hợp pháp khác ngoài ngân sách để hỗ trợ thực hiện Đề án; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật, hoàn thành Đề án đúng thời hạn;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1554/QĐ-TTg tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top