Mobile Menu

Quyết định 1558/QĐ-TTg 2021 thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu Chương trình Giảm nghèo bền vững 2021 – 2025

Ngày 21/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1558/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.
Theo đó, Quyết định đã thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 với thành phần Hội đồng như sau: Chủ tịch là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên là Lãnh đạo 18 Bộ và 02 cơ quan ngang Bộ (Ủy ban Dân tộc; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và tổ chuyên gia thẩm định liên ngành giúp Hội đồng thực hiện các công việc thẩm định.
Cùng với đó, Quyết định cũng quy định các Bộ, cơ quan có thành viên tham gia Hội đồng thẩm định nhà nước có văn bản cử người tham gia gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01/10/2021.
Ngoài ra, Quyết định cũng bao gồm các quy định khác về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thẩm định nhà nước; trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên trong Hội đồng; trách nhiệm của cơ quan thường trực Hội đồng.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1558/QĐ-TTg tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top