Mobile Menu

Quyết định 1649/QĐ-BNG 2021 TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực lãnh sự

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Công bố 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lãnh sự

Ngày 26/07/2021, Bộ Ngoại giao ra Quyết định 1649/QĐ-BNG về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực lãnh sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao.

Theo đó, Bộ công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực lãnh sự gồm: Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông (không gắn chip điện tử) tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; và Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Ngoài ra, các thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại Quyết định này gồm: Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu; Thủ tục cấp lại hộ chiếu phổ thông (do bị mất, bị hư hỏng, hết thời hạn sử dụng, tách trẻ em trong hộ chiếu của cha hoặc mẹ), hoặc hộ chiếu còn thời hạn nhưng có nhu cầu cấp đổi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 14/8/2021.

Xem chi tiết Quyết định 1649/QĐ-BNG tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top