Quyết định 1658/QĐ-BGTVT 2021 điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL-02 Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối quốc lộ


Rời thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL-02 sang Quý III/2021

Ngày 10/9/021, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 1658/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu XL-02: Thi công xây dựng cầu Xóm Bóng thuộc Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (Giai đoạn I), sử dụng vốn vay EDCF của Chính phủ Hàn Quốc.
Theo đó, Quyết định phê duyệt chỉ điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ Quý II/2021 rời sang Quý III/2021 còn các nội dung khác của kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL-02 vẫn giữ nguyên theo Quyết định 425/QĐ-BGTVT ngày 19/3/2021.
Cùng với đó, Quyết định cũng phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu XL-02  với nội dung chính gồm 03 phần và 9 Chương như sau: Phần 1 là Thủ tục đấu thầu; Phần 2 là Yêu cầu về xây lắp và Phần 3 là Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1658/QĐ-BGTVT tại đây

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần

No Content Available