Mobile Menu

Quyết định 1660/QĐ-BGTVT 2021 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu TV-08 Dự án giao thông miền núi phía Bắc

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Phê duyệt nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu TV-08

Ngày 10/9/2021, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1660/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu TV-08: Tư vấn giám sát môi trường độc lập thuộc Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Cụ thể, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu TV-08: Tư vấn giám sát môi trường độc lập thuộc Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc như sau: Viện Chuyên ngành môi trường đạt 89,0 điểm.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm căn cứ danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật triển khai thực hiện các bước tiếp theo để mở, đánh giá Hồ sơ đề xuất tài chính theo quy định đáp ứng tiên độ chung của Dự án.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1660/QĐ-BGTVT tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top