Mobile Menu

Quyết định 1661/QĐ-BGTVT 2021 phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu TV11 Dự án xây dựng đoạn QL45-Nghi Sơn

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu VT11

Ngày 10/9/2021, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 1661/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt E-Hồ sơ thầu (E-HSMT) Gói thầu VT11: Tư vấn quan trắc và giám sát môi trường trong giai đoạn thi công – Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn QL45-Nghi Sơn thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải chấp thuận dề nghị của Ban Quản lý dự án 2, phê duyệt E-HSMT Gói thầu VT11 cụ thể gồm 3 phần: Phần 1 – Thủ tục đấu thầu; Phần 2 – Điều khoản tham chiếu; Phần 3 – Yêu cầu về hợp đồng.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ E-HSMT Gói thầu VT11 theo nội dung báo cáo thẩm định 429/CQLXD-PCĐT; căn cứ Hồ sơ mời thầu được duyệt đăng tải thông báo mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn đảm bảo lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu và đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1661/QĐ-BGTVT tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top