Mobile Menu

Quyết định 1662/QĐ-BGTVT 2021 điều chỉnh đầu tư Dự án cải tạo Quốc lộ 57 đoạn từ bến phà Đình Khao tỉnh Bến Tre

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Điều chỉnh đầu tư Dự án nâng cấp QL 57 từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, Bến Tre

Ngày 10/9/2021, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 1662/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long.

Cụ thể, tổng mức đầu tư điều chỉnh Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long là 940,388 tỷ đồng; trong đó 701,25 tỷ đồng đã bố trí từ nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và 239,138 tỷ đồng dự kiến bố trí nguồn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương lập, trình Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt điều chỉnh dự án, đồng thời làm việc với các địa phương để giải quyết triệt để công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công triển khai đảm bảo hoàn thành dự án đúng theo tiến độ được duyệt.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1662/QĐ-BGTVT tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top