Mobile Menu

Quyết định 1671/QĐ-BGTVT 2021 phê duyệt nhà thầu đáp ứng tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


02 nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Giai đoạn 2 – Gói thầu SH2-TV01

Ngày 14/9/2021, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1671/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu SH2-TV01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản Dvẽ thi công, dự toán, cắm cọc giải phóng mặt bằng thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2).
Theo đó, Quyết định chấp thuận đề nghị của Ban QLDA Hàng hải, phê duyệt nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật 
Giai đoạn 2 – Gói thầu SH2-TV01 là Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Cảng – Đường thủy và Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải phía Nam, đạt 85,6 điểm.
Cùng với đó, Quyết định cũng giao cho Ban QLDA Hàng hải c
ăn cứ danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được duyệt, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục có liên quan, tổ chức mở và đánh giá Hồ sơ đề xuất tài chính theo quy định.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1671/QĐ-BGTVT tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top