Mobile Menu

Quyết định 17/QĐ-VKSTC Biểu mẫu thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Biểu mẫu thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự

Ngày 05/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra Quyết định 17/QĐ-VKSTC về việc ban hành Biểu mẫu thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự.

Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Biểu mẫu thống kê giám định tư pháp trong tố tụng hình sự. Nội dung giám định bao gồm: Giám định tình trạng tâm thần của người bị buộc tội, người làm chứng, người bị hại; Giám định về tuổi của bị can, bị cáo, bị hại; Giám định nguyên nhân chết người; Giám định chất ma túy; Giám định vũ khí quân dụng, vật liệu nổ; Giám định mức độ ô nhiễm môi trường; Giám định âm thanh từ các dữ liệu điện tử

Các nội dung trên được giám định trong các văn bản sau: quyết định trưng cầu giám định; quyết định trưng cầu giám định trong các vụ án về chức vụ; quyết định trưng cầu giám định theo đề nghị của bị can, bị cáo, bị hại hoặc người tham gia tố tụng khác; quyết định trưng cầu giám định lần đầu; quyết định trưng cầu giám định bổ sung; quyết định trưng cầu giám định lại

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 17/QĐ-VKSTC tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top