Quyết định 1703/QĐ-BGTVT 2021 kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-08 Dự án Kết nối giao thông miền núi phía Bắc


Phê duyệt Gói thầu TV-08 Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Ngày 20/9/2021, Bộ Giao thông Vận tải  ban hành Quyết định 1703/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-08: Tư vấn giám sát môi trường độc lập, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Theo đó, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-08: Tư vấn giám sát môi trường độc lập, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc như sau: Viện Chuyên ngành môi trường là đơn vị trúng thấu; giá trị gói thầu là 1.289.698.104 đồng, loại hợp đồng trọn gói thực hiện trong 48 tháng.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định; tổ chức, triển khai thực hiện công tác huy động nhân sự tư vấn và quản lý hợp đồng, tiến độ công việc theo yêu cầu của Dự án.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1703/QĐ-BGTVT tại đây

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần

No Content Available