Mobile Menu

Quyết định 1709/QĐ-BGTVT 2021 kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5C Dự án tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5C thi công rà phá bom mìn

Ngày 23/9/2021, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 1709/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5C: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh Thành phố Long Xuyên.

Theo đó, chấp thuận đề nghị của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5C như sau: Nhà thầu được chỉ định thầu là Lữ đoàn 25 – Quân khu 9; Giá chỉ định thầu 1.880.563.000 đồng; Loại hợp đồng theo đơn giá cố định; Thời gian thực hiện hợp đồng 03 tháng.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận có trách nhiệm kiểm tra, rà soát kỹ giá trị chỉ định thầu và tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn; tổ chức, triển khai thực hiện, quản lý hợp đồng, tiến độ công việc đảm bảo phù hợp theo quy định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1709/QĐ-BGTVT tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top