Mobile Menu

Quyết định 1789/QĐ-BTC 2021 Danh sách doanh nghiệp phân công Cục Thuế doanh nghiệp lớn trực tiếp quản lý thuế

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Danh sách DN do Cục Thuế doanh nghiệp lớn trực tiếp quản lý thuế

Ngày 15/9/2021, Bộ Tài chính ra Quyết định 1789/QĐ-BTCvvề việc ban hành dạnh sách doanh nghiệp phân công Cục Thuế doanh nghiệp lớn trực tiếp quản lý thuế.

Cụ thể, 61 doanh nghiệp Nhà nước do Cục Thuế doanh nghiệp lớn trực tiếp quản lý thuế gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Công ty cố phần Lọc hóa dầu Bình Sơn; Tập đoàn xăng dầu Việt Nam; Tổng công ty truyền tải điện quốc gia; Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội; Tổng công ty hạ tầng mạng;…

Bên cạnh đó, Cục Thuế doanh nghiệp lớn trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài quốc doanh sau đây: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro; Công ty VRJ; Công ty Hoàng Long;…

Ngoài ra, Tổng cục Thuế định kỳ 02 năm thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp để báo cáo Bộ Tài chính bổ sung, thay thế doanh nghiệp lớn thuộc danh sách phân công Cục Thuế doanh nghiệp lớn trực tiếp quản lý thuế.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

Xem chi tiết Quyết định 1789/QĐ-BTC tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top