Mobile Menu

Quyết định 1833/QĐ-BTC 2021 triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Quảng Ninh

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Từ tháng 11/2021, triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Quảng Ninh

Ngày 20/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1833/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tình Quảng Ninh (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định) từ tháng 11/2021. Việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Quảng Ninh thực hiện theo quy định về hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, Chi Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm: chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các báo đài tại địa phương để tuyên truyền kịp thời lợi ích của việc thực hiện hóa đơn điện tử và những nội dung mới của hóa đơn điện tử; tổ chức tập huấn cho người nộp thuế và cán bộ thuế quy định về hóa đơn điện tử để đảm bảo triển khai thực hiện hóa đơn điện tử có kết quả; tổ chức công bố đường dây nóng tại Cục Thuế và Chi Cục thuế;….

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1833/QĐ-BTC tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top