Mobile Menu

Quyết định 1838/QĐ-BTC 2021 triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Phú Thọ

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Từ tháng 11/2021, triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Phú Thọ

Ngày 20/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1838/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể, từ tháng 11/2021, triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định).

Cục Thuế tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại địa phương, chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền kịp thời lợi ích của việc thực hiện hóa đơn điện tử. Đồng thời, rà soát và thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên địa bàn về việc triển khai hóa đơn điện tử để các tổ chức chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng được việc cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho khách hàng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1838/QĐ-BTC tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top