Mobile Menu

Quyết định 1839/QĐ-BTC 2021 triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại TP. Hải Phòng

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Từ tháng 11/2021 triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại TP. Hải Phòng

Ngày 20/9/2021, Quyết định 1839/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hải Phòng.

Cụ thể, từ tháng 11/2021, triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hải Phòng (trừ một số trường hợp không đủ điều kiện theo quy định).

Bên cạnh đó, Cục Thuế Thành phố Hải Phòng có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại địa phương do lãnh đạo Thành phố làm Trưởng ban, thành viên là đại diện lãnh đạo của Cục Thuế và các sở, ban, ngành có liên quan.

Ngoài ra, chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các báo đài tại địa phương để tuyên truyền kịp thời lợi ích của việc thực hiện hóa đơn điện tử và những nội dung mới của hóa đơn điện tử; tổ chức tập huấn cho người nộp thuế và cán bộ thuế quy định về hóa đơn điện tử để đảm bảo triển khai thực hiện hóa đơn điện tử có kết quả;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1839/QĐ-BTC tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top