Mobile Menu

Quyết định 2163/QĐ-BCT 2021 phân công nhiệm vụ tạm thời trong Lãnh đạo Bộ

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

Phân công nhiệm vụ tạm thời trong Lãnh đạo Bộ Công Thương

Ngày 17/9/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2163/QĐ-BCT về việc phân công nhiệm vụ tạm thời trong Lãnh đạo Bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên có nhiệm vụ lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ; chỉ đạo công tác chiến lược, quy hoạch và cân đối lớn trong phát triển ngành, công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, pháp chế, hội nhập kinh tế quốc tế, thi đua khen thưởng và kỷ luật. Đồng thời, Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, chỉ đạo quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực dầu khí, điện lực.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh có nhiệm vụ chỉ đạo công tác trong lĩnh vực chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ, xuất khẩu, nhập khẩu và dịch vụ thương mại; phụ trách quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước Châu Á – Thái Bình Dương;…

Ngoài ra, Bộ Công Thương phân công nhiệm vụ cho Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải chỉ đạo công tác trong lĩnh vực phát triển thị trường trong nước, xúc tiến thương mại, công nghiệp cơ khí; Thứ trưởng Đặng Hoài An chỉ đạo công tác trong lĩnh vực dầu khí, than, tài chính; Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chỉ đạo công tác lĩnh vực quản lý cạnh tranh, công nghiệp nhẹ,…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2163/QĐ-BCT tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top