Mobile Menu

Quyết định 2231/QĐ-BKHCN 2021 Danh mục dịch vụ công tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Bộ KHCN và Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Bộ KHCN tích hợp, cung cấp 178 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công

Ngày 06/9/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 2231/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của Bộ và Cổng Dịch vụ công Quốc gia giai đoạn 2021 – 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, Danh mục 178 dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Khoa học và công nghệ năm 2021 bao gồm: Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ; Thủ tục đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ; Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ;…

Bên cạnh đó, các Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ Quốc gia giai đoạn 2021 – 2022 gồm: Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ – Sử dụng nguồn phóng xạ; Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ – Sản xuất, chế biến chất phóng xạ; Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ – Lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ; Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ – Vận hành thiết bị chiếu xạ;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2231/QĐ-BKHCN tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top