Mobile Menu

Quyết định 3671/QĐ-BYT danh sách tỉnh, thành phố thuộc các vùng theo tỷ số giới tính khi sinh

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Danh sách các tỉnh sử dụng để xây dựng Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Ngày 02/8/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 3671/QĐ-BYT về danh sách tỉnh, thành phố thuộc các vùng theo tỷ số giới tính khi sinh sử dụng để xây dựng Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, danh sách tỉnh, thành phố thuộc các vùng tỷ số giới tính khi sinh sử dụng để xây dựng Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn đoạn 2021 – 2025 như sau: Nhóm 1 tỷ lệ giới tính khi sinh >112 bé trai/100 bé gái sinh ra gồm các tỉnh Sơn La, Hưng Yên, Bắc Ninh, Kiên Giang, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên,…; Nhóm 2 tỷ lệ giới tính khi sinh 109 – 112 bé trai/100 bé gái sinh ra gồm các tỉnh Hải Phòng, Bình Phước, Tuyên Quang, Sóc Trăng, Phú Thọ, Cao Bằng,…

 Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 3671/QĐ-BYT tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top