Mobile Menu

Quyết định 514/QĐ-QLD 2021 Danh mục 03 thuốc cổ truyền được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


03 thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành

Ngày 01/09/2021, Cục Quản lý Dược ra Quyết định 514/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 03 thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 170 bổ sung.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 03 thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 170 bổ sung. Các thuốc tại Danh mục này có số đăng ký với ký hiệu VD-…-21 và hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký ban hành Quyết định này.

Các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành gồm: Thấp khớp Vinaplant, dạng viên hoàn cứng do Công ty cổ phần dược phẩm Thành Phát sản xuất; Giáng chỉ đường an, dạng viên nén bao phim do Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 sản xuất; và Ích Khớp Nang -VT do Công ty cổ phần thương mại dược VTYT Khải Hà sản xuất.

Cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký thuốc có trách nhiệm cập nhật tiêu chuẩn chất lượng của thuốc; cập nhật nhãn thuốc, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc theo quy định. Ngoài ra, cơ sở đăng ký thuốc phải bảo đảm duy trì điều kiện hoạt động trong thời gian hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 514/QĐ-QLD tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top