Quyết định 521/QĐ-BTP BTC Hội nghị tổng kết 5 năm phối hợp liên ngành thi hành án dân sự


Thay đổi 02 thành viên BTC Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành

Ngày 02/4/2021, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 521/QĐ-BTP về việc sửa đổi, bổ sung thành viên Ban Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự.

Cụ thể, ông Nguyễn Quang Thái, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp thay ông Mai Lương Khôi, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự làm Trưởng ban; ông Đặng Văn Huy, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp thay bà Lê Kim Dung, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục Thi hành án dân sự làm thành viên.

Bên cạnh đó, bổ sung 02 thành viên Ban Tổ chức gồm: bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp-Phó Trưởng ban; bà Dương Thị Thục, Thẩm tra viên chính Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp làm thành viên.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 521/QĐ-BTP tại đây

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần