Quyết định 543/QĐ-QLD 2021 Danh mục 01 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt NamCấp giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 03 năm tại VN cho 01 thuốc nước ngoài

Ngày 17/9/2021, Cục Quản lý Dược đã ra Quyết định 543/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 107.1.

Theo đó, Danh mục 01 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành hiệu lực 03 năm tại Việt Nam – Đợt 107.1 là Duosol with 2 mmol/l Potassium solution for haemofiltration do Công ty B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd đăng ký, có số đăng ký VN3-357-21.

Cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký thuốc có trách nhiệm cung cấp thuốc vào Việt Nam theo đúng hồ sơ, tài liệu đã đăng ký với Bộ Y tế và phải in số đăng ký được Bộ Y tế cấp lên nhãn thuốc; Chấp hành đầy đủ pháp luật của Việt Nam và các quy định của Bộ Y tế về nhập khẩu thuốc và lưu hành thuốc; Thực hiện việc cập nhật tiêu chuẩn chất lượng của thuốc theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BYT;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 543/QĐ-QLD tại đâyBài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần