Quyết định 549/QĐ-BYT 2022 phân bổ thuốc điều trị COVID-19 do Tập đoàn Vingroup hỗ trợ (Đợt 26)

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 549/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN BỔ THUỐC ĐIỀU TRỊ COVID-19 DO TẬP ĐOÀN VINGROUP HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH (ĐỢT 26)

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Quyết định số 1219/QĐ-BYT ngày 19/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban tiếp nhận và điều phối nguồn hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19;

Xét đề nghị của một số đơn vị, địa phương về việc phân bổ, điều chỉnh phân bổ thuốc Remdesivir cho các đơn vị;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xuất cấp 16.300 lọ (Mười sáu ngàn ba trăm lọ) thuốc điều trị COVID-19 (có hoạt chất Remdesivir 100mg do Ấn Độ sản xuất) cho các đơn vị để phục vụ công tác điều trị người bệnh COVID-19 từ kho dự phòng chống dịch của Bộ Y tế. (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm của các bên:

1. Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1 có trách nhiệm khẩn trương xuất cấp thuốc điều trị COVID-19 cho các đơn vị theo danh mục và số lượng nêu tại Điều 1 đồng thời thông báo cho các đơn vị giá trị của thuốc để làm cơ sở hạch toán theo quy định.

2. Các đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm:

– Khẩn trương thực hiện việc tiếp nhận số thuốc nêu trên để thực hiện nhiệm vụ chống dịch COVID -19 (Các Đơn vị có tên tại Điều 1 liên hệ với Kho Công ty CPC1 trước khi nhận thuốc để chủ động phương tiện bảo quản thuốc trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển thuốc về nơi sử dụng). Chi phí vận chuyển thuốc từ kho bảo quản về nơi sử dụng do đơn vị tiếp nhận chi trả theo quy định;

– Thực hiện bảo quản, quản lý, sử dụng thuốc được cấp an toàn, hiệu quả và đúng các quy định chuyên môn hiện hành;

– Thực hiện hạch toán và theo dõi số thuốc được cấp theo đúng chế độ kế toán; quyết toán theo đúng quy định;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh; Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các đ/c Thứ trưởng;
– Lưu: VT, KHTC4.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

——————————

1. Kho Công ty cổ phần dược phẩm trung ương CPC1 Tại Hà Nội, địa chỉ: Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Liên hệ: đ/c Hằng: 0902.836.868.

2. Kho Công ty cổ phần dược phẩm trung ương CPC1 CN. thành phố Hồ Chí Minh: Địa chỉ: Lô 20 đường số 7 khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân tạo, quận Bình Tân, TPHCM và Lô 3 đường 4 khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân tạo, quận Bình Tân, TPHCM; liên hệ đ/c Thủy ĐT 0905.430.962.

3. Mọi thông tin liên hệ Vụ KH-TC – Bộ Y tế: đ/c Ngọc – Phó trưởng Phòng Tài chính 0989.328.918.

PHỤ LỤC

CHI TIẾT PHÂN BỔ THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐIỀU TRỊ COVID-19 (CÓ HOẠT CHẤT REMDESIVIR 100MG DO ẤN ĐỘ SẢN XUẤT)
(Kèm theo Quyết định số: 549/QĐ-BYT ngày 04/03/2022 của Bộ Y tế)

Đơn vị: lọ

STT

Đơn vị

Số lượng thuốc Remdesivir (nhận tại kho CPC1 Hà Nội)

Số lượng thuốc Remdesivir (nhận tại kho CPC1 Tp. HCM)

TỔNG CỘNG

1

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới

1.000

1.000

2

Bệnh viện Lão khoa Trung ương

300

300

3

Bệnh viện Nội tiết TW

1.000

1.000

4

Sở Y tế Hà Tĩnh

3.000

3.000

5

Sở Y tế Quảng Ninh

6.000

6.000

6

Sở Y tế Bình Định

4.000

4.000

7

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

1.000

1.000

TỔNG CỘNG

12.300

4.000

16.300

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Website: https://legalzone.vn/

about:blank

Nhúng URLDán một liên kết đến nội dung bạn muốn hiển thị trên trang web của bạn.Nhúng

Tìm hiểu thêm về nhúng(mở trong cửa sổ mới)

Rất tiếc, nội dung này không thể nhúng được.Thử lạiChuyển sang liên kết

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần