Quyết định 589/QĐ-TTg công nhận xã đảo thuộc tỉnh Bến Tre


Công nhận 02 xã đảo thuộc tỉnh Bến Tre

Ngày 20/4/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 589/QĐ-TTg về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh Bến Tre.

Theo đó, công nhận 02 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bến Tre là xã đảo gồm: xã Hưng Phong thuộc huyện Giồng Trôm; xã Tam Hiệp thuộc huyện Bình Đại.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 589/QĐ-TTg tại đây

Bài viết liên quan

Xem nhiều trong tuần