Mobile Menu

Quyết định 868/QÐ-BVHTTDL Kế hoạch kiểm tra về xử lý vi phạm hành chính năm 2021

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại 5-10 Sở

Ngày 12/03/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định 868/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cụ thể, dự kiến tiến hành kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại 05 đến 10 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch. Thời gian kiểm tra dự kiến là quý II, quý III, quý IV năm 2021.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải đáp ứng những yêu cầu sau đây: Khách quan, công khai, minh bạch; Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong quá trình kiểm tra; không trùng lắp, chồng chéo; Bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 868/QÐ-BVHTTDL tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top