LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Thông báo 239/TB-VPCP 2021 kết luận về tổ Hội nghị thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh Covid-19

Thông báo 239/TB-VPCP 2021 kết luận về tổ Hội nghị thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh Covid-19
Thuộc tính văn bản
Số ký hiệu:
239/TB-VPCP
Ngày ban hành:
10/09/2021
Loại văn bản:
Thông báo
Ngày có hiệu lực:
Đang cập nhật
Nguồn thu thập
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo
Đang cập nhật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký
Văn phòng Chính phủ
Chức danh người ký: Đang cập nhật
Mai Thị Thu Vân
Phạm vi:
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực:

Nội dung đầy đủ

 VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 239/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc chuẩn bị tổ Hội nghị thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19

———-

 

Ngày 10 tháng 9 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp về việc Chuẩn bị tổ Hội nghị thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 (Hội nghị). Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Công Thương và Tổng cục Hải quan. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kết luận như sau:

1. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính (Tổng cục Hải quan) và các cơ quan liên quan:

– Xây dựng 01 Báo cáo chung và trình bày tại Hội nghị về việc Đẩy mạnh sản xuất, lưu thông, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 (trong đó lưu ý các nội dung về: bối cảnh tình hình; những kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc, bất cập; nguyên nhân và đề xuất giải pháp rõ ràng, cụ thể, thiết thực để tháo gỡ).

– Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 để đưa ra xin ý kiến tại Hội nghị (lưu ý nội dung ngắn gọn, giao nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho các Bộ, cơ quan, địa phương).

2. Bộ Công Thương xây dựng Báo cáo về việc tình hình xuất khẩu nông sản; Bộ Giao thông vận tải xây dựng Báo cáo về tình hình vận chuyển, lưu thông hàng hóa; Tổng cục Hải quan xây dựng Báo cáo về tình hình xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc trong bối cảnh dịch Covid-19. Các Bộ, cơ quan gửi báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đồng gửi Văn phòng Chính phủ) trước 20h ngày 10 tháng 9 năm 2021 để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của Hội nghị, báo cáo Phó Thủ tướng trong ngày 11 tháng 9 năm 2021.

3. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan để triển khai các công việc phục vụ Hội nghị theo các nhiệm vụ được giao tại văn bản số 6277/VPCP-KTTH ngày 08 tháng 9 năm 2021, cụ thể: hoàn thiện Chương trình, kịch bản điều hành chi tiết, trong đó có dự kiến các đại biểu phát biểu (địa phương, Hiệp hội, doanh nghiệp); chuẩn bị bài tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và dẫn chương trình tại Hội nghị; dự thảo phát biểu khai mạc ngắn gọn (mục đích, yêu cầu), bế mạc Hội nghị của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– TTgCP, PTTg Lê Văn Thành;

– Các Bộ, cơ quan: NNPTNT, CT, GTVT, TCHQ;

– VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Cao Lục, Mai Thị Thu Vân,

các Vụ, Cục: QT, TH, CN, NN, TKBT;

– Lưu: VT, KTTH (3b). TLK

 KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 [daky]

 

 

 

Mai Thị Thu Vân

 

 

Start typing to see posts you are looking for.
My account