Mobile Menu

Thông báo 281/TB-VPCP 2021 kết luận về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất công nghiệp

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Số hiệu:
281/TB-VPCP
Loại văn bản:
Thông báo
Ngày ban hành:
26/10/2021
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Y tế-Sức khỏe , Công nghiệp , Giao thông , COVID-19
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Nguyễn Cao Lục
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

_______

 Số: 281/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

 

                                                                          

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

___________________

 

Ngày 20 tháng 10 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tại trụ sở Chính phủ có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Văn phòng Chính phủ và đại diện các Bộ, cơ quan: Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tại 63 điểm cầu địa phương có các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các Sở, ban, ngành liên quan.

Sau khi nghe Bộ Giao thông vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến phát biểu của một số địa phương, Bộ, ngành, cơ quan tham dự Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành kết luận như sau:

1. Đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải trong thời gian ngắn đã phối hợp với các Bộ, địa phương thống nhất để khôi phục bước đầu hoạt động vận tải hành khách (bằng đường bộ, đường hàng không và đường sắt) trong điều kiện bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trên cơ sở ý kiến thảo luận, đánh giá kết quả đạt được và tình hình dịch COVID-19 hiện nay, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quán triệt các cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm chính trị, quyết tâm, nỗ lực hơn nữa nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2021.

2. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, vừa bảo đảm khôi phục sản xuất kinh doanh, nhu cầu đi lại của người dân, vừa bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thống nhất chủ trương mở lại, tăng dần tần suất các chuyến bay trên các đường bay chính (Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội – Đà Nẵng, Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh); đối với các đường bay khác và vận tải hành khách bằng đường sắt được hoạt động với tần suất phù hợp theo kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải. Yêu cầu các Bộ, ngành địa phương khẩn trương triển khai các nội dung sau:

– Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh quy định về tiêu chuẩn, điều kiện hành khách để đáp ứng nhu cầu đi lại chính đáng của nhân dân trên nguyên tắc bảo đảm an toàn, thích ứng, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

– Bộ Giao thông vận tải tiếp tục rà soát ban hành quy định, kế hoạch hoạt động vận tải của 05 lĩnh vực phù hợp với điều kiện hiện nay, trong đó lưu ý rà soát khắc phục ngay những hạn chế, bất cập, bảo đảm kiểm soát tốt việc đón trả hành khách trong hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ, đường sắt;

– Bộ Giao thông vận tải và Bộ Y tế giám sát, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương; kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền các trường hợp thực hiện không đúng quy định; báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ để xem xét, xử lý đối với trường hợp vượt thẩm quyền theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1322/CĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2021;

– Các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phù hợp trong quản lý, theo dõi, phát hiện kịp thời, nhanh nhất người bị nhiễm COVID-19 để ngăn chặn ngay, không để lây lan, mất kiểm soát, trong đó nâng cao vai trò của hệ thống cấp cơ sở, đặc biệt là Tổ COVID cộng đồng.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19, Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 1322/CĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2021 và các chính sách, giải pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm từng bước khôi phục và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, hành khách. Trong đó lưu ý:

– Khẩn trương hoàn thành việc thành lập Ban chỉ đạo phục hồi sản xuất trực thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Chủ động tổ chức các hoạt động gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Đây là yếu tố có vai trò rất quan trọng, là điểm tựa để doanh nghiệp phục hồi sản xuất.

– Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện thống nhất theo theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, không tự ban hành các văn bản riêng trái với quy định chung về hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa, hành khách, sản xuất, kinh doanh.

– Ưu tiên tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 cho người lao động tham gia hoạt động sản xuất công nghiệp và hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);

– Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, XD, TC, TN&MT, CT, NNPTNT, YT, CA;

– Ngân Hàng nhà nước Việt Nam;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, NC, QHĐP, KGVX, TKBT, TH;

– Lưu: VT, CN (2). THH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top