LỰA CHỌN LUẬT SƯ PHÙ HỢP

Thông báo 283/TB-VPCP 2021 kết luận về triển khai các dự án trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020

Thông báo 283/TB-VPCP 2021 kết luận về triển khai các dự án trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020
Thuộc tính văn bản
Số ký hiệu:
283/TB-VPCP
Ngày ban hành:
27/10/2021
Loại văn bản:
Thông báo
Ngày có hiệu lực:
Đang cập nhật
Nguồn thu thập
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo
Đang cập nhật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký
Văn phòng Chính phủ
Chức danh người ký: Đang cập nhật
Nguyễn Cao Lục
Phạm vi:
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực:

Nội dung đầy đủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

––––––––

Số: 283/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 27 tháng 10  năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành  tại Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các dự án thành phần  trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020

––––––––

 

Ngày 20 tháng 10 năm 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020. Tham dự tại điểm cầu Chính phủ có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, lãnh đạo các Bộ, ngành: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Văn phòng Chính phủ và đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel). Tại điểm cầu các địa phương (Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long) có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các Sở, ngành liên quan và đại diện các Ban Quản lý dự án, các nhà thầu thuộc các dự án thành phần.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến phát biểu của đại diện Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và ý kiến phát biểu của một số địa phương, ý kiến của các bộ, ngành tham dự Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành kết luận như sau:

Đánh giá cao việc tổ chức thực hiện của các địa phương và các bộ, ngành trong 4 tháng vừa qua (kể từ Hội nghị ngày 30 tháng 6 năm 2021 tại Ninh Bình) đã đạt được kết quả rất cụ thể, giải quyết tháo gỡ được nhiều vướng mắc về giá nguyên vật liệu; ban hành chính sách trong cấp phép khai thác kháng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án (từ lúc thiếu hụt trên 22 triệu m3, đến nay chỉ thiếu trên 10 triệu m3); giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành (chỉ còn lại khoảng 5km trên toàn tuyến); giải ngân cho công tác xây lắp, tư vấn, quản lý dự án đạt trên 67% kế hoạch vốn năm 2021;… Đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục phát huy với quyết tâm cao nhất để giải quyết các tồn tại, phấn đấu hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất, tập trung một số nhiệm vụ sau:

1. Về cấp phép khai thác kháng sản làm vật liệu xây dựng thông thường:

– Yêu cầu các địa phương khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2021, tạo điều kiện nhanh nhất cho các nhà thầu có đủ nguồn vật liệu phục vụ thi công, bảo đảm tiến độ Dự án.

– Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng rút kinh nghiệm từ Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 nghiên cứu giải pháp để bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng thông thường cho Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, trong đó lưu ý điều kiện khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long thiếu nguồn đất đắp và phải xử lý nền đất yếu.

2. Về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư: Yêu cầu các địa phương còn khối lượng chưa hoàn thành (Nghệ An, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai,Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận, Tiền Giang) khẩn trương thực hiện bảo đảm tiến độ cam kết (ngày 15 tháng 11 năm 2021).

3. Về di dời công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông): Chính quyền các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các Tập đoàn EVN, VNPT, Viettel để giải quyết kịp thời các vướng mắc còn lại (theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, còn 15.673 m đường ống nước, 37.303m cáp viễn thông; 72 vị trí điện cao thế, 123 vị trí điện trung thế và 138 vị trí điện hạ thế).

4. Về thu xếp nguồn vốn tín dụng cho 3 dự án PPP:

– Bộ Giao thông vận tải đôn đốc các nhà đầu tư làm việc với nhiều ngân hàng thương mại để thu xếp vốn tín dụng và cân đối đủ các nguồn vốn để thực hiện dự án.

– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại đã cam kết cung cấp tín dụng với các nhà đầu tư, sớm thẩm định cho vay theo đúng quy định.

5. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, các nhà thầu rà soát tiến độ tổng thể, tăng cường thiết bị, phương tiện, tăng ca, tập trung tối đa nhân lực… để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; lưu ý rà soát lại tiến độ cầu Mỹ Thuận 2 (đến nay khối lượng đã đạt 68,25% giá trị của 4/5 hợp đồng đang triển khai, tương đương 38,53% tổng giá trị 5 hợp đồng).

Bộ Giao thông vận tải tổ chức họp giao ban hàng tuần để kiểm soát tiến độ, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC, CA,

  TN&MT, CT;

– UBND các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định,

  Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị,

  Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận,

  Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long;

– VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Cao Lục,

  Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT,

  các Vụ: KTTH, NN, NC, QHĐP, TH;

– Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

Start typing to see posts you are looking for.
My account