Mobile Menu

Thông báo 5387/TB-SHTT hướng dẫn nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trực tuyến và bưu điện

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Loại văn bản:
Ngày ban hành:
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Người ký:
Ngày hết hiệu lực:
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top