Mobile Menu

Thông tư 105/2021/TT-BQP quy định việc xây dựng, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trong Quân đội

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật

Xây dựng, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trong Quân đội nhân dân

Ngày 04/8/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 105/2021/TT-BQP quy định việc xây dựng, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trong Quân đội nhân dân.

Theo đó, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng lập đề nghị nhu cầu ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và cơ quan, đơn vị mình, gửi về Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng trước ngày 15/10/ hằng năm.

Cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan lập kế hoạch xây dựng thỏa thuận quốc tê trình Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định. Bộ Quốc phòng lập Ban soạn thảo gồm: Chỉ huy cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo; Chỉ huy Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng; Chỉ huy cơ quan, đơn vị có liên quan trong Bộ Quốc phòng; Mời đại diện bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Bên cạnh đó, cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo xây dựng nội dung dự thảo thỏa thuận quốc tê, tờ trình và các tài liệu liên quan. Sau đó, lấy ý kiến cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng; lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao và bộ, ngành có liên quan. Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng là cơ quan kiểm tra, Vụ pháp ché Bộ Quốc phòng là cơ quan thẩm định thực hiện kiểm tra, thẩm định dự thảo hồ sơ thỏa thuận quốc tế. Cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ thỏa thuận quốc tế trình cấp có thẩm quyền quyết định đàm phán, ký kết;…

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 19/9/2021.

Xem chi tiết Thông tư 105/2021/TT-BQP tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top