Mobile Menu

Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa DN quản lý kết cấu hạ tầng với cơ quan Nhà nước chuyên ngành hàng không

Tóm tắt văn bản
Cơ quan ban hành:
Đang cập nhật
Số hiệu:
Đang cập nhật
Loại văn bản:
Đang cập nhật
Ngày ban hành:
Đang cập nhật
Áp dụng:
Đang cập nhật
Lĩnh vực:
Đang cập nhật
Ban hành
Số công báo:
Đang cập nhật
Ngày đăng công báo:
Đang cập nhật
Người ký:
Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực:
Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đang cập nhật


Duy trì khai thác thường xuyên tài sản hạ tầng hàng không được giao quản lý

Ngày 22/9/2021, Bộ Giao thông Vận tải ban hành  Thông tư 20/2021/TT-BGTVT về Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
Theo quy định, Tng công ty Cng hàng không Vit Nam – CTCP chu trách nhim với tài sản được giao qun lý, sdng và khai thác tài sn kết cu htng hàng không, tchc thc hin công tác bo trì kết cu htng hàng không theo quy định; đảm bo duy trì điều kiện khai thác thường xuyên, liên tục, an toàn đối vi tài sn kết cu htầng hàng không được giao qun lý.
Tng công ty cũng có trách nhiệm công khai tài sn kết cu htng hàng không được giao qun lý, sdng, khai thác theo quy định ca pháp lut; đồng thời báo cáo tình hình thc hin vic qun lý, sdng và khai thác tài sn kết cu htầng hàng không theo định kỳ hàng năm, báo cáo sơ kết 3 năm và báo cáo tng kết 05 năm.
Trường hợp có yêu cu hoc phát sinh các vấn đề cn gii quyết nhưng vượt thm quyn ca Tng công ty Cng hàng không Vit Nam – CTCP sẽ thực hiện báo cáo đột xuất tình hình thực hiện.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2021.

Xem chi tiết Thông tư 20/2021/TT-BGTVT tại đây

VĂN BẢN GỐC

Paste the pdf file link from setting widget.

Scroll to Top