Luật dân sự

Bản án về tranh chấp hợp đồng phân phối

Tóm tắt nội dung vụ án

Hộ kinh  doanh NPP B (gọi  tắt  là  NPP  B) nguyên  là  nhà  phân  phối  sản  phẩm Vietnamcacao của Công ty cổ phần C (gọi tắt là Công ty). Căn cứ vào hợp đồng phân  phối  ngày  02/3/2020,  NPP  B có phát sinh đơn hàng với  Công  ty  trị giá 77.155.971  đồng.  Ngày  03/3/2020  NNP  B đã  thanh  toán  cho  Công  ty được 62.620.204 đồng,  còn  nợ lại 14.535.767 đồng. Thời  hạn  thanh  toán  theo  thỏa thuận  là  60  ngày,  kể từ ngày  giao  hàng  03/3/2020.

Căn cứ vào  hợp đồng  phân phối và giấy nhận nợ đã ký, nếu NPP B thanh toán trễ hạn so với thời gian thanh toán đã thỏa thuận thì phải chịu lãi suất chậm trả. Công ty đã nhiều lần gửi thông báo  nhắc  nợ đến  NPP  B nhưng đến  nay  NPP  B vẫn  không  thanh  toán  nợ cho Công ty. Nay Công ty khởi kiện yêu cầu NPP B phải trả cho Công ty số tiền nợ gốc là 14.535.767 đồng và lãi suất chậm trả tính từ  ngày 03/5/2020 cho đến nay theo quy định pháp luật.

Nhận định của Tòa án

Kể từ ngày 03/3/2020 đến nay, phía NPP B không thanh toán nợ cho Công ty C theo cam kết, vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng. Do đó, Công ty khởi kiện yêu cầu NPP B trả tiền nợ gốc 14.535.767 đồng là có cơ sở để chấp nhận.

Xét yêu cầu về lãi suất, theo Giấy nhận nợ ngày 02/3/2020 thì các bên có thỏa thuận lãi suất chậm trả là 0,5%/ngày cho số tiền chậm thanh toán. Theo quy định  pháp  luật  lãi  suất  chậm  trả là  10%/năm, tương đương 0,83%/tháng. Theo thỏa thuận lãi suất 0,5%/ngày là cao so với quy định nên được điều chỉnh lại cho phù hợp. Cụ thể tiền lãi được tính như sau: 14.535.767 đồng (nợ gốc) x 0,83%/tháng x 19 tháng 28 ngày= 2.422.627đồng

tranh chấp hợp đồng phân phối

Luận cứ vụ án

Căn cứ Điều 468 Bộ luật dân sự; Điều 306 Luật thương mại căn cứ xác định lãi suất chậm trả là 10%/năm, tương đương 0.83%/tháng.

Trên đây là thông tin của chúng tôi về bản án số 08/2021/KDTM-ST, để biết thêm thông tin chi tiết và được hướng dẫn thự chiện vui lòng liên hệ 

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: [email protected] 

Hotline: 0888889366

Related Posts