Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Cách làm hợp đồng xây dựng và những vấn đề cần lưu ý

Cách làm hợp đồng xây dựng và những vấn đề cần lưu ý

Chuyên mục: Tin pháp luật

Hợp đồng xây dựng là văn bản ký kết giữa bên chủ đầu tư và nhà thầu thi công. Vậy để hạn chế rủi ro liên quan đến vấn đề pháp lý, chúng ta cần lưu ý những gì khi thực hiện loại hợp đồng này, dưới đây là 10 điểm cần nhớ cho 2 bên nhà thầu và chủ đầu tư khi ký kết hợp đồng.

Thứ nhất, chủ thể của hợp đồng xây dựng:

Hợp đồng xây dựng được quy định tại khoản 1 Điều 138 Luật xây dựng 2014 và khoản 1 Điều 2  Nghị định 37/2015/NĐ-CP là một loại hợp đồng dân sự xác lập thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện toàn bộ hay một phần công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Trong đó bên giao thầu là chủ đầu tư, tổng thầu, đại diện của chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính của dự án đầu tư xây dựng. Bên nhận thầu được xác định phụ thuộc vào bên giao thầu: nếu bên giao thầu là chủ đầu tư thì bên nhận thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính và ngược lại nếu bên giao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính thì bên nhận thầu sẽ là nhà thầu phụ. Ngoài ra bên nhận thầu có thể là liên danh của các nhà thầu. 

Thứ hai, hình thức, ngôn ngữ và phân loại hợp đồng xây dựng:

Hình thức của hợp đồng xây dựng: Hợp đồng xây dựng phải được lập thành văn bản, không thể áp dụng hình thức giáo kết bằng miệng cho hợp đồng xây dựng.

Ngôn ngữ được sử dụng trong hợp đồng phải là Tiếng Việt, nếu có bên nước ngoài tham gia thì ngôn ngữ trong hợp đồng do các bên thỏa thuận.

Dựa theo các tiêu chí khác nhau thì hợp động xây dựng được chia thành các loại khác nhau, cụ thể như sau:

– Căn cứ theo tiêu chí hình thức giá hợp đồng: hợp đồng trọn gói; hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; hợp đồng theo đơn giá cố định; hợp đồng theo thời gian và hợp đồng theo giá kết hợp. 

– Căn cứ theo tiêu chí tính chất, nội dung công việc hợp đồng: hợp đồng thi công; hợp đồng tư vấn; hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ; hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ;hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng công trình; hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình; hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình; hợp đồng chìa khóa trao tay và hợp đồng cung cấp nhân lực, máy và thiết bị thi công.

– Căn cứ mối quan hệ giữa các chủ thể tham gia hợp đồng: hợp đồng đấu thầu chính; hợp đồng đấu thầu phụ; hợp đồng xây dựng có yếu tố nước ngoài và hợp đồng giao khoán nội bộ.

Như vậy ta có thể thấy hợp đồng xây dựng bao gồm rất nhiều loại khác nhau, tùy từng trường hợp, tùy từng nhu cầu công việc mà các bên lựa chọn hình thức hợp đồng xây dựng phù hợp.

Thứ ba, các lưu ý khi ký kết hợp đồng xây dựng:

Một là, nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng:

Được quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật xây dựng 2014 và Điều 4 Nghị định 37/2015/NĐ-CP, khi ký kết hợp đồng xây dựng, các bên phải đảm bảo bốn nguyên tắc sau đây:

– Hợp đồng được ký kết phải trên tinh thần tự nguyện, hợp tác, bình đẳng, nội dung của hợp đồng không trái pháp luật và đạo đức xã hội;

– Hợp đồng chỉ được ký kết sau bước lựa chọn nhà thầu và đã kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng;

– Các bên phải bảo đảm có đủ vốn để thanh toán nghĩa vụ tài chính theo thỏa thuận của hợp đồng;

– Bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thỏa thuận liên danh;

– Nếu nhà thầu chính là nhà thầu nước ngoài thì phải có cam kết thuê thầu phụ trong nước.

Hai là, chữ ký của các bên trong hợp đồng xây dựng:

– Hai bên chủ thể tham gia hợp đồng xây dựng phải ký tên, đóng dấu doanh nghiệp vào hợp đồng xây dựng để đảm bảo tính pháp lý;

– Các thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng nếu các bên có thỏa thuận khác;

Ba là, các lưu ý khác về việc ký kết hợp đồng xây dựng:

– Nhà thầu chính, tổng thầu được ký hợp đồng với một hoặc một số nhà thầu phụ được chủ đầu tư chấp thuận. Nhưng các hợp đồng thầu phụ phải thống nhất, đồng bộ với hợp đồng thầu chính. Trong đó tổng thầu, nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng các công việc đã ký kết bao gồm cả các công việc do nhà thầu phụ thực hiện;

– Về giá ký kết hợp đồng xây dựng không được vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp khối lượng phát sinh ngoài phạm vi công việc của gói thầu và đã được người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép.

Thứ tư, thực hiên hợp đồng xây dựng:

– Khi thực hiện hợp đồng xây dựng, các bên phải dựa theo các nguyên tắc được quy định tại khoản 3 Điều 138 Luât xây dựng 2014, bao gồm:

+ Việc thực hiện hợp đồng không được xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, cộng đồng, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác;

+ Các bên hợp đồng phải thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng về: phạm vi công việc, yêu cầu số lượng, chất lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức thực hiện, phương thức thanh toán và các thỏa thuận khác;

+ Trung thực, hợp tác và đúng quy định của pháp luật.

– Hiệu lực của hợp đồng:

Thời điểm hợp đồng xây dựng có hiệu lực là thời điểm các bên ký kết trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Tuy nhiên để đảm bảo hiệu lực thì hợp đồng xây dựng phải thoả mãn các nguyên tắc sau:

+ Người ký kết hợp đồng phải có đủ năng lực hành vi dân sự và phải đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

+ Bên nhận thầu phải có đủ điều kiện năng lực hoạt động, hành nghề xây dựng;

+ Các nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng phải được bảo đảm.

Hợp đồng xây dựng khi có hiệu lực sẽ là căn cứ pháp lý cao nhất để các bên thực hiện trách nhiệm, nghía vụ quy định trong hợp đồng; làm căn cứ khi các bên tranh chấp; cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước, kiểm soát, cấp phát, kiểm tra, kiểm toán và các vấn đề khác trong quá trình thực hiện hợp đồng.

   

———————————-

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  0989.919.161

Email: [email protected]

Webside: https://legalzone.vn/

Head Office: ECOLIFE BUILDING, 58 To Huu Street,

Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Xem thêm: Giải quyết các vấn đề tranh chấp khác tại:

https://legalzone.vn/tranh-chap-ve-cac-van-de-dan-su-khac/

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký