Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Đăng ký số điện thoại với cơ quan bảo hiểm thế nào?

Đăng ký số điện thoại với cơ quan bảo hiểm thế nào?

Chuyên mục: Bảo hiểm

  Thực hiện thủ tục đăng ký số điện thoại với cơ quan bảo hiểm để được hỗ trợ. Quy trình thực hiện thủ tục này như thế nào? Hồ sơ gồm những gì? Legalzone sẽ hướng dẫn đăng ký số điện thoại với cơ quan bhxh cụ thể trong bài viết này:

Cơ sở pháp lý thực hiện

Cơ sở của việc đăng ký số điện thoại với cơ quan bảo hiểm

Văn bản pháp lý

Việc thực hiện đăng ký số điện thoại cá nhân khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm bệnh nghề nghiệp (BNN) được căn cứ dựa trên các văn bản pháp lý gồm có:

 • Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014
 • Nghị định số 134/2015/NĐ-CP 
 • Công văn số 5147/BHXH-QLT  ban hành ngày 27/11/2018.
 • Công văn 2242/BHXH-CNTT.

Cách tra cứu

Theo quy định người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN phải dùng số điện thoại di động đã đăng ký để lấy mã OTP khi tiến hành tra cứu thông tin của mình.

Sau khi đăng ký số điện thoại thành công việc thực hiện quá trình tra cứu các thông tin như:

 • Mã số BHXH
 • Cơ quan BHXH
 • Quá trình tham gia BHXH
 • Giá trị sử dụng thẻ BHYT
 • Đơn vị tham gia BHXH
 • Điểm thu
 • Đại lý thu

Tại cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu) thì người tra cứu sẽ nhận được 1 mã OTP thông qua số điện thoại di động, mã OTP này dùng để xác thực và đảm bảo an toàn thông tin.

Tại sao phải đăng ký số điện thoại với cơ quan BHXH?

Khi tiến hành làm các thủ tục hành chính hoặc tra cứu thông tin về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)… trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc trên hệ thống BHXH Việt Nam. Cơ quan BHXH yêu cầu bắt buộc phải dùng số điện thoại di động đã đăng ký với BHXH để nhận mã OTP.

Mục đích của việc này là nhằm bảo mật các thông tin về  quá trình đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp…

Vì thế, muốn tra cứu các thông tin BHXH, BHYT, BHTN online phải đăng ký đúng số điện thoại với cơ quan BHXH sao cho thông tin “khớp” nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tra cứu.

Legalzone hướng dẫn đăng ký số điện thoại với cơ quan bhxh

      Ngày 27/11/2018, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội đã ra Công văn 5147/BHXH-QLT phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung về thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) và cấp thẻ BHYT.

      Công văn nêu rõ, nhằm bảo mật thông tin quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, việc tra cứu phải thông qua cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải được thực hiện thông qua số điện thoại cá nhân của người tham gia để cá nhân người tham gia muốn kiểm tra thời gian tham gia đóng hay kiểm tra mã số sổ bả hiểm xã hội của mình thì phải cung cấp mã OTP. Do đó:

      Đơn vị khi có phát sinh tăng mới lao động đối với trường hợp chưa có mã số BHXH hoặc chưa cung cấp số điện thoại cho cơ quan BHXH hướng dẫn người tham gia kê khai tờ khai TK1-TS (ban hành kèm Quyết định 888/QĐ-BHXH) với đầy đủ thông tin và số điện thoại di động của cá nhân người tham gia, gửi hồ sơ điện tử theo mã thủ tục 122QD1259N đến cơ quan BHXH..

Hướng dẫn kê tờ khai

      Đối với người đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN;

đơn vị thu thập các thông tin còn thiếu và số điện thoại di động của cá nhân người tham gia, lập Mẫu TK1-TS, gửi hồ sơ điện tử theo mã thủ tục 122QD1259N.

Trường hợp đơn vị sử dụng lao động có số lao động lớn

Lập danh sách D02-TS bổ sung số điện thoại di động của người lao động vào cột ghi chú, trên sheet import_SMS có trường (SDT) số điện thoại, gửi hồ sơ điện tử theo mã thủ tục 122QD1259N đến cơ quan BHXH

      Đối với người lao động đã nghỉ việc,

Cần kê khai theo mẫu và gửi trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi cư trú để bổ sung hoặc điều chỉnh số điện thoại cá nhân.

      Như vậy, cá nhân, doanh nghiệp,có thể tự tra cứu quá trình tham gia BHXH, giá trị sử dụng thẻ BHYT, mã số hộ gia đình,… trên hệ thống trang điện tử của bảo hiểm xã hội Việt Nam tại baohiemxahoi.gov.vn.

Tuy nhiên, để tra cứu được quá trình tham gia BHXH người lao động bắt buộc phải được đăng ký số điện thoại để lấy mã OTP, mục đích nhằm bảo vệ thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động

Vì sao cần đăng ký số điện thoại với cơ quan bảo hiểm

Hồ sơ đăng ký số điện thoại với cơ quan bhxh

cụ thể:

Hồ sơ đăng ký số điện thoại với cơ quan bảo hiểm xã hội

 • Tờ khai cung cấp thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT theo mẫu (TK1-TS)
 • Chứng minh nhân dân bản gốc của người lao động.
 • Trường hợp doanh nghiệp đăng ký cho nhiều người thì lập danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo mẫu (D02-TS) ghi số điện thoại vào mục ghi chú.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

     Bạn tiến hành nộp hồ sơ lên bộ phận 1 cửa của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện/ quận hoặc cấp tỉnh nơi bạn đang cư trú để tiến hành đăng ký số điện thoại để nhận mã OTP.

Sau khi cơ quan BHXH nhập thông tin số điện thoại của bạn, bạn sẽ tra cứu được quá trình tham gia BHXH, BHYT.

      Lưu ý: cung cấp số điện thoại đang sử dụng để tiện tra cứu quá trình BHXH, BHYT về sau.

Hồ sơ đăng ký số điện thoại với cơ quan bảo hiểm

Thủ tục đăng ký số điện thoại với cơ quan bảo hiểm xã hội

Nơi nộp hồ sơ đăng ký số điện thoại nhận mã OTP:

Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện sẽ có trách nhiệm cung cấp, sửa đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người tham gia trên địa bàn huyện.

Vì vậy, người lao động phải nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận/ huyện nơi mình đang tham gia bảo hiểm xã hội, hoặc nơi mà công ty người lao động đang theo làm đặt trụ sở.

Người lao động cần mang theo CMND và tờ khai TK1-TS đến cơ quan BHXH nơi bạn đóng BHXH để đăng ký số điện thoại.

Thời gian giải quyết

      Trong thời hạn 10 ngày thì cơ quan bảo hiểm xã hội nhập thông tin số điện thoại của bạn. Bạn sẽ tra cứu được quá trình tham gia BHXH, BHYT dựa vào mã số OTP được gửi về qua số điện thoại đã đăng ký.

Sau Khi đăng ký thành công số điện thoại với cơ quan bảo hiểm xã hội thì bạn truy cập vào trang web: https://www.baohiemxahoi.gov.vn tiến hành điền đầy đủ thông tin để tra cứu tổng thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội của mình.

Sử dụng điện thoại di động để tra cứu quá trình tham gia BHXH

Ở đây mọi người có thể sử dụng bất cứ SĐT nào để gửi tin nhắn. 

Trường hợp tra cứu tổng thời gian đã tham gia BHXH:

Soạn tin nhắn với cú pháp: TC <dấu cách=””> BHXH <dấu cách=””> Mã số BHXH gửi đến 8179

Trong đó, Mã số BHXH là kết quả vừa tra cứu được ở bước 1.

Ví dụ: Soạn tin nhắn TC BHXH 0110129425 gửi 8179. Nội dung thông tin nhận được: Mã số BHXH: 0110129425. Thời gian tham gia BHXH: 09 năm 07 tháng. Thời gian tham gia BHTN: 08 năm 08 tháng.

Trường hợp muốn tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian:

+ Cú pháp gửi tin nhắn: TC <dấu cách=””> BHXH <dấu cách=””> {mã số BHXH} <dấu cách=””> {từ tháng-năm} <dấu cách=””> {đến tháng-năm}

Ví dụ: Soạn tin nhắn với cú pháp TC BHXH 0110129425 012016 122017 và gửi đến 8179.

Trường hợp muốn tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian theo năm:

+ Cú pháp gửi tin nhắn: TC <dấu cách=””> BHXH <dấu cách=””> {mã số bảo hiểm xã hội} <dấu cách=””> {từ năm} <dấu cách=””> {đến năm}

+ Ví dụ: Soạn tin nhắn với cú pháp TC BHXH 0110129425 2017 2018 gửi 8179.

Tuy nhiên, vì tra cứu qua điện thoại di động nên NLĐ sẽ chỉ biết tổng thời gian tham gia BHXH hoặc trong khoảng thời gian chứ không biết chi tiết thông tin BHXH của mình như mức lương tính đóng BHXH bắt buộc, khoảng thời gian đã đóng,…vv.

Vì vậy, NLĐ nên liên hệ với doanh nghiệp để yêu cầu doanh nghiệp cập nhật số điện thoại với cơ quan BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình.

Trên đây là bài viết hướng dẫn  đăng ký số điện thoại với cơ quan bhxh. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn, hỗ trợ và tư vấn

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký