Dịch vụ tố tụng dân sự, Đòi quyền lợi trong giải phóng mặt bằng

Đòi quyền lợi trong giải phóng mặt bằng

Bồi thường giải phóng mặt bằng đất đai vẫn tiếp tục là một chủ đề nóng trong xã hội. Hiếm có dự án nào khi thực hiện giải phóng mặt bằng mà không có đơn khiếu nại, khiếu kiện của người dân. Trên thực tế, không ít trường hợp giá trị bồi thường của một mét vuông đất chưa mua nổi bó rau, thậm chí còn không được bồi thường.

Chính sự bất công đó dẫn đến việc một bộ phận không nhỏ chủ sử dụng đất yêu cầu tăng giá trị bồi thường, tuy nhiên do sự hiểu biết về pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế cho nên không ít người có những hành vi tiêu cực như phản ứng người thi hành công vụ, biểu tình gây mất trật tự an toàn xã hội,…Đây là những hành vi không phù hợp để đòi quyền lợi đồng thời có thể gây thiệt hại cho chính chủ sử dụng đất.

Bằng kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn đất đai, Legalzone đã thấy được nhu cầu cấp bách của chủ sử dụng đất và cung cấp dịch vụ hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng với chất lượng tốt nhất.

1. Quy trình bồi thường giải phóng mặt bằng
Đối với dự án không thuộc danh mục dự án có mục đích quốc phòng an ninh, vì lợi ích quốc gia công cộng, việc bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện theo sự thỏa thuận giữa chủ đầu tư và chủ sử dụng đất.

Đối với dự án thuộc danh mục dự án có mục đích quốc phòng an ninh, vì lợi ích quốc gia công cộng, việc bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, cơ quan Nhà nước là chủ thể thực hiện việc thu hồi đất trong trường hợp này.

2. Nguyên tắc bồi thường giải phóng mặt bằng trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất:
Chủ sử dụng đất sẽ được bồi thường nếu có đủ điều kiện theo quy định (có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất của Nhà nước;
Việc bồi thường phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định pháp luật.
3. Dịch vụ bồi thường giải phóng mặt bằng của Legalzone:
3.1 Legalzone cung cấp dịch vụ hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng với những loại dịch vụ sau:

>Đại diện hoặc tham gia cùng khách hàng thỏa thuận với chủ đầu tư trong trường hợp việc giải phóng mặt bằng được thực hiện theo thỏa thuận;
>>Đại diện hoặc tham gia cùng khách hàng đối thoại với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất;
>>Tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại, khiếu kiện hoặc tài liệu khác;
>>Kiến nghị sai phạm của cơ quan thực hiện giải phóng mặt bằng (nếu có) hoặc kiến nghị mong muốn của khách hàng đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền với tư cách tổ chức hành nghề luật,…
Khách hàng có thể lựa chọn một hoặc nhiều loại dịch vụ ở trên. Dù khách hàng sử dụng dịch vụ nào, Legalzone  cũng luôn thực hiện công việc theo quy trình chuẩn mực để đạt được lợi ích lớn nhất cho khách hàng:

3.2 Chuẩn bị thông tin và xác định loại dự án:
Sau khi khách hàng ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ của Legalzone, các luật sư và chuyên viên pháp lý của chúng tôi sẽ nghiên cứu hồ sơ dự án để xác định dự án này có hoặc không thuộc danh mục Nhà nước phải thu hồi đất.

Trường hợp dự án không thuộc danh mục Nhà nước phải thu hồi đất:
Xác định giá thị trường đất và tài sản trên đất;
Xác định quy mô dự án;…
Trường hợp dự án thuộc danh mục Nhà nước phải thu hồi đất:
Xem xét tình trạng pháp lý tài sản bị thu hồi của khách hàng (có hay không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đủ hay không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có hay không vi phạm pháp luật đất đai,…)
Xác định giá đất mà Nhà nước ban hành;
Xem xét quy trình thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng;
Xem xét mức độ đồng thuận đối với phương án bồi thường giải phóng mặt bằng;
Xem xét mong muốn của khách hàng;
Nghiên cứu các đề xuất phù hợp có thể đưa ra trong quá trình đối thoại với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
Quy định pháp luật liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng;…
3.2 Đàm phán, thương lượng bồi thường giải phóng mặt bằng:
Sau khi đã chuẩn bị thông tin, luật sư của chúng tôi sẽ đại diện hoặc tham gia cùng khách hàng đàm phán, thương lượng với chủ đầu tư nhằm đạt được thỏa thuận tối ưu nhất. Rất nhiều trường hợp, chủ đầu tư do không muốn tự thỏa thuận với chủ sử dụng đất nên đã “nhờ” Cơ quan Nhà nước thu hồi đất với mục đích bồi thường theo giá đất nhà nước (giá nhà nước thấp hơn vài lần hoặc vài chục lần so với giá thị trường). Với sự có mặt của Legalzone, khách hàng có thể yên tâm khi chủ đầu tư không thể trốn tránh và buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với tinh thần thiện chí nhất.

Đối với dự án Nhà nước thu hồi đất, tất nhiên Nhà nước sẽ công bố phương án bồi thường trước khi thu hồi đất. Trường hợp chủ sử dụng đất không đồng ý với phương án bồi thường, Legalzone sẽ là cầu nối giữa người dân và chính quyền. Trong quá trình đối thoại, chúng tôi sẽ dựa vào tình hình thực tế để phối hợp với khách hàng đưa ra đề xuất phù hợp nhất đến Cơ quan Nhà nước (mức độ người dân đồng thuận phương án bồi thường càng thấp thì khả năng tăng giá trị bồi thường càng cao; tình hình giải phóng mặt bằng;…).

Nếu có sai phạm trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng, Legalzone sẽ kiến nghị lên Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật. Thậm chí, nếu cần thiết chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng khiếu nại hoặc tham gia tố tụng để đòi quyền lợi.

   

———————————-

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: [email protected]

Webside: https://legalzone.vn/

Head Office: ECOLIFE BUILDING, 58 To Huu Street,

Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Xem thêm: Giải quyết các vấn đề tranh chấp khác tại:

https://legalzone.vn/tranh-chap-ve-cac-van-de-dan-su-khac/

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd