Tin tức

Giấy Phép Kinh Doanh Lữ Hành Nội Địa

Nhằm bảo tồn và phát huy tài nguyên du lịch cũng như tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, ngày 14 tháng 6 năm 2005 Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật Du lịch số 44/2005/QH11. Nội dung chủ yếu của văn bản này quy định về chính sách phát triển du lịch của Nhà nước, nội dung quản lý nhà nước về du lịch, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong quản lý du lịch, tài nguyên du lịch, quy hoạch phát triển du lịch, các quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch, quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh du lịch, quyền, nghĩa vụ của khách du lịch.

I. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NỘI ĐỊA

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

2. Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng (100 000 000 VNĐ);

3. Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa

Từ đó có thể thấy điều kiện khác nhau cơ bản giữa kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và lữ hành nội địa là mức ký quỹ và điều kiện về bằng tốt nghiệp của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

II. THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LỮ HÀNH NỘI ĐỊA

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP LỮ HÀNH NỘI ĐỊA BAO GỒM

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

2. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

3. Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành lữ hành.

Chuyên ngành về lữ hành bao gồm một trong các chuyên ngành sau:

+ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

+ Quản trị lữ hành;

+ Điều hành tour du lịch;

+ Marketing du lịch;

+ Du lịch;

+ Du lịch lữ hành;

+ Quản lý và kinh doanh du lịch.

4. Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên nhưng không thuộc chuyên ngành thì phải bổ sung thêm bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề;

5. Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;

6. Quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành

LƯU Ý: Quyết định bổ nhiệm người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là quyết định bổ nhiệm một trong các chức danh sau: Chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

III. THỜI GIAN TIẾN HÀNH THỦ TỤC

Thời gian tiến hành thủ tục: 10-20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

IV. LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LŨ HÀNH NỘI ĐỊA

Căn cứ vào quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại việt nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài. Lệ phí được chia thành các trường hợp sau:

– Cấp mới: 3.000.000 đồng/giấy phép;

– Cấp đổi: 2.000.000 đồng/giấy phép;

– Cấp lại: 1.500.000 đồng/giấy phép.

V. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

VI. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

– Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

– Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

– Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 2018.
VII. DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
– Tư vấn, hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết;

– Soạn thảo các tài liệu, hồ sơ liên quan;

– Thay mặt khách hàng đi nộp hồ sơ và giải quyết các vấn đề liên quan tại cơ quan có thẩm quyền;

– Theo dõi tiến trình xử lý, nhận và thông báo kết quả.

   

———————————-

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: [email protected]

Webside: https://legalzone.vn/

Head Office: ECOLIFE BUILDING, 58 To Huu Street,

Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Xem thêm: Giải quyết các vấn đề tranh chấp khác tại:

https://legalzone.vn/tranh-chap-ve-cac-van-de-dan-su-khac/

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd