Hợp đồng thực tập sinh

Nội dung chính của bài viết

 • Công ty tạo điều kiện cho Thực tập sinh được thực tập theo Hợp đồng trong thời hạn …tháng, kể từ ngày…tháng…năm …đến ngày… tháng…năm…
 • Thời gian thực tập là: ….ngày/tuần (từ thứ….đến thứ….)
 • Thời gian nghỉ trưa từ: ….giờ đến ….giờ.
 • Thực tập sinh được trả trợ cấp trong quá trình thực tập là: …/tháng.
 • Trong trường hợp Thực tập sinh làm thêm giờ thì sẽ được trả thêm tiền trợ cấp tính theo công thức: mức tiền trợ cấp cho một giờ làm việc thêm sẽ bằng mức tiền trợ cấp của 1 giờ làm việc trong 1 ngày làm việc bình thường. Cụ thế như sau:
 • Ngoài ra, Thực tập sinh được thanh toán các khoản phụ cấp khác sau đây:
 • Các chi phí khác phát sinh trong quá trình thực tập sẽ được Công ty xem xét và hoàn trả lại cho Thực tập sinh
 • Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản với thông tin người thụ hưởng trợ cấp như sau:
 • Được Công ty hướng dẫn và phân công công việc trong thời gian thực tập.
 • Được quyền tham gia các khóa học ngoại khóa phục vụ cho quá trình thực tập do Công ty tổ chức.
 • Được Công ty đóng dấu và ký xác nhận thực tập sau khi kết thúc thời gian thực tập.
 • Được quyền đề xuất, đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của mình trong quá trình học việc và xây dựng công ty ngày càng phát triển.
 • Được quyền nghỉ những ngày lễ, tết theo các quy định của pháp luật và nghỉ phép có hưởng trợ cấp tối đa là ….ngày/tháng.
 • Sau khi kết thúc thời gian thực tập, nếu Thực tập sinh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và có mong muốn làm việc lâu dài tại Công ty thì sẽ được Công ty xem xét, cân nhắc và ký hợp đồng lao động chính thức với Thực tập sinh theo quy chế của Công ty.
 • Chấp hành nghiêm chỉnh các nghĩa vụ trong Hợp đồng, nội quy, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật.
 • Thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các công việc được phân công và báo cáo kết quả công việc được giao cho người quản lý trực tiếp.
 • Tham gia đầy đủ các khóa học nâng cao kỹ năng, chuyên môn mà công ty tổ chức.
 • Bồi thường thiệt hại khi Thực tập sinh gây ra thiệt hại theo nội quy, quy chế của Công ty và quy định của Bộ luật lao động hiện hành.
 • Yêu cầu Thực tập sinh thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các công việc mà Công ty giao cho Thực tập sinh thực hiện.
 • Công ty có quyền xem xét và xử lý kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng trong trường hợp Thực tập sinh vi phạm hợp đồng, nội quy, quy chế Công ty và theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu Thực tập sinh bồi thường thiệt hại khi Thực tập sinh gây ra thiệt hại theo nội quy, quy chế của Công ty và quy định của Bộ luật lao động hiện hành.
 • Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho Thực tập sinh được học tập và làm việc.
 • Đóng dấu và ký xác nhận thực tập cho Thực tập sinh sau kết thúc hợp đồng thực tập sinh.
 • Thanh toán trợ cấp thực tập cho Thực tập sinh đầy đủ và đúng thời hạn được quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này.
 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các Bên trong Hợp đồng ký tên.
 • Hợp đồng này được lập thành (02) hai bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ (01) một bản gốc.

BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN A

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu hợp đồng học việc

Dịch vụ tham khảo: Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí

BÊN B: BÊN HỌC VIỆC

Ông/bà

 • Thời gian học: …giờ/tuần (từ thứ…đến thứ…)
 • Ca học:
 • Bên B được trả trợ cấp trong quá trình học việc là: …/ca làm việc.
 • Trong trường hợp Bên B làm thêm giờ thì sẽ được trả thêm tiền trợ cấp tính theo công thức: mức tiền trợ cấp cho một giờ làm việc thêm sẽ bằng mức tiền trợ cấp của 1 giờ làm việc trong 1 ca làm việc bình thường. Cụ thế như sau:
 • Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản với thông tin người thụ hưởng trợ cấp như sau:
 • Bên B được Bên A hướng dẫn và phân công công việc trong thời gian học việc.
 • Bên B được quyền tham gia các khóa học chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho công việc do Bên A tổ chức hoặc cử đi tham gia.
 • Bên B có quyền đề xuất, đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của mình trong quá trình học việc và xây dựng công ty ngày càng phát triển.
 • Bên B được quyền nghỉ những ngày lễ, tết theo các quy định của pháp luật và nghỉ phép có hưởng trợ cấp tối đa là ….ca/tháng.
 • Sau khi kết thúc thời gian học việc, nếu Bên B hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và có mong muốn làm việc lâu dài tại công ty thì sẽ được Bên A xem xét, cân nhắc và ký hợp đồng lao động chính thức với Bên B.
 • Chấp hành tuyệt đối các nghĩa vụ trong Hợp đồng, nội quy, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật.
 • Thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các công việc được phân công và báo cáo kết quả công việc được giao cho người quản lý trực tiếp.
 • Tham gia đầy đủ các khóa học nâng cao kỹ năng, chuyên môn mà công ty tổ chức.
 • Bồi thường thiệt hại khi Bên B gây ra thiệt hại theo nội quy, quy chế của Công ty và quy định của Bộ luật lao động hiện hành.
 • Yêu cầu Bên B thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các công việc mà Bên A giao cho Bên B thực hiện.
 • Bên A có quyền xem xét và xử lý kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng trong trường hợp Bên B vi phạm hợp đồng học việc, nội quy, quy chế công ty và theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại khi Bên B gây ra thiệt hại theo nội quy, quy chế của Công ty và quy định của Bộ luật lao động hiện hành.
 • Bên A tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B được học tập và làm việc.
 • Thanh toán trợ cấp học việc cho Bên B đầy đủ và đúng thời hạn được quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này.
 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các Bên trong Hợp đồng ký tên.
 • Hợp đồng này được lập thành (02) hai bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau. Mỗi bên giữ (01) một bản gốc.

3. Các lưu ý khi soạn hợp đồng học việc, thực tập

 • Ghi rõ và đẩy đủ thông tin của các bên trong hợp đồng. Hợp đồng học việc, hợp đồng thực tập phải do người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền hợp pháp ký kết với học viên, thực tập sinh.
 • Quy định rõ, chi tiết quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dựa theo quy chế, nội quy của công ty và theo quy định của Bộ luật lao động nói riêng và pháp luật hiện hành nói chung.
 • Điều khoản quy định về trợ cấp không phải là một điều khoản bắt buộc trong hợp đồng học việc, hợp đồng thực tập sinh. Công ty dựa vào khả năng tài chính của mình, sự thỏa thuận với học viên, thực tập sinh mà có thể quy định hoặc không quy định về việc chi trả trợ cấp trong hợp đồng học việc, hợp đồng thực tập sinh.
 • Hợp đồng học việc, hợp động thực tập sinh không phải là hợp đồng lao động thuộc điều chỉnh của Bộ luật lao động, do đó, trong nội dung hợp đồng học việc, hợp đồng thực tập sinh không cần quy định điều khoản về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

4. Dịch vụ pháp lý của Luật LegalZone

 • Tư vấn việc soạn thảo hợp đồng học việc, hợp đồng thực tập sinh và các hợp đồng khác liên quan đến quan hệ giữa bên tuyển dụng với bên được tuyển dụng.
 • Tư vấn miễn phí các vấn đề như quyền và nghĩa vụ của các bên, trách nhiệm, giải quyết tranh chấp,.. liên quan đến hợp đồng học việc, hợp đồng thực tập sinh.
 • Tư vấn trực tiếp tại văn phòng về các vấn đề liên quan đến hợp đồng học việc, hợp đồng thực tập sinh.
 • Xác định vấn đề chi phí đào tạo (nếu có) trong hợp đồng học việc, thực tập.

Liên hệ với LegalZone ngay để được tư vấn cụ thể chi tiết về hợp đồng thực tập sinh hoặc bất kỳ loại hợp đồng nào khác bạn nhé!

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: Support@legalzone.vn

Website: https://legalzone.vn/

https://thutucphapluat.com/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Bài viết liên quan

Bài viết mới