Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường

ke-hoach-bao-ve-moi-truong-hana.-770x430

Hiện nay, với sự phát triển kinh tế, các doanh nghiệp là một trong những đối tượng gây ra ô nhiễm môi trường. Do đó, doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ môi trường thông qua việc xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp loay hay trong việc lập văn bản này. Legalzone xin cung cấp thông tin đến bạn đọc về kế hoạch bảo vệ môi trường.

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Kế hoạch bảo vệ môi trường là một khái niệm mới được đề cập đến trong Luật bảo vệ môi trường 2014 nhưng hiện nay chưa có quy định pháp luật nào giải thích cụ thể khái niệm này.

Tuy nhiên, có thể hiểu một cách cơ bản khi tiến hành các dự án nói chung thì các chủ đầu tư nếu không thuộc trường hợp không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thì phải thực hiện đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường. Đây sẽ được xem như một văn bản cam kết của Doanh nghiệp với cơ quan quản lý môi trường về dự báo các tác động đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động. Từ đó Doanh nghiệp đưa ra đề xuất các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn thực hiện cũng như thi công các công trình.

Đối tượng nào phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

 Căn cứ khoản 11 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP, các đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gồm:

-Dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất có tổng quy mô, công suất của cơ sở đang hoạt động và phần đầu tư mới thuộc đối tượng quy định tại cột 5 Phụ lục II Mục I ban hành kèm theo Nghị định này;

-Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án, phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có phát sinh lượng nước thải từ 20 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ) hoặc chất thải rắn từ 01 tấn/ngày (24 giờ) đến dưới 10 tấn/ngày (24 giờ) hoặc khí thải từ 5.000 m3 khí thải/giờ đến dưới 20.000 m3 khí thải/giờ (bao gồm cả cơ sở đang hoạt động và phần mở rộng) trừ các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại cột 3 Phụ lục II Mục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường

Điều 30 Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định kế hoạch bảo vệ môi trường cần phải có các nội dung cơ bản sau:

– Địa điểm thực hiện.

– Loại hình, công nghệ và quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

– Nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng.

– Dự báo các loại chất thải phát sinh, tác động khác đến môi trường.

– Biện pháp xử lý chất thải và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

– Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Ngoài ra phải có thêm phần thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công (trong trường hợp dự án chỉ yêu cầu thiết kế một bước) đối với công trình xử lý chất thải (đối với trường hợp phải xây lắp công trình xử lý chất thải theo quy định) theo quy định của pháp luật về xây dựng; có phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong quá trình thi công xây dựng và khi dự án đi vào vận hành, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định;

Đối với dự án, phương án mở rộng quy mô, nâng công suất của cơ sở đang hoạt động, nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường phải có nội dung đánh giá về tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở cũ; đánh giá tổng hợp tác động môi trường của cơ sở cũ và dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mở rộng, nâng công suất mới.

Sau khi lập kế hoạch bảo vệ môi trường, chủ đầu tư của dự án hoặc chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan chuyên môn bảo vệ môi trường cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện.

Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ môi trường – Công ty Luật Legalzone

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của UBND cấp huyện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo File để theo dõi quá trình giải quyết, chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để giải quyết theo quy định.

Bước 2: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Phòng chuyên môn tham mưu lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện xác nhận phải thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản.

Bước 3: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, UBND cấp huyện ký Giấy xác nhận kèm theo kế hoạch bảo vệ môi trường cho tổ chức, cá nhân (chuyển kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; gửi Giấy xác nhận đến UBND cấp xã nơi triển khai dự án, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh (trường hợp dự án nằm trong khu công nghiệp).

 Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện để nhận kết quả giải quyết theo quy định.

Trên đây là một số thông tin Legalzone muốn chia sẻ tới bạn đọc về quy định về Kế hoạch bảo vệ môi trường. Để biết thêm thông tin chi tiết và được hướng dẫn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kịp thời tư vấn. Xin cảm ơn!

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: [email protected]

Website: https://legalzone.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603; Sảnh A3; Toà nhà Ecolife; 58 Tố Hữu; Trung Văn; Nam Từ Liêm; Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultancy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultancy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultancy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký