Tìm kiếm luật sư Việt Nam

Quy trình đấu thầu theo quy định mới nhất

Quy trình đấu thầu theo quy định mới nhất

Đấu thầu được thực hiện theo quy trình như thế nào? Hãy cùng Legalzone theo dõi ” Quy trình đấu thầu” trong bài viết dưới đây.

Quy trình đấu thầu theo Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật Đấu thầu 2013 như sau:

 • Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ;
 • Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp;
 • Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;
 • Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa;
 • Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Tham khảo bài viết: Đấu thầu là gì? Có những hình thức đấu thầu nào?

Quy định quy trình đối với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ như sau:

quy trình đấu thầu

 Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

 • Lập hồ sơ mời thầu;
 • Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

 Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

 • Mời thầu;
 • Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;
 • Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;
 • Mở thầu.

 Đánh giá hồ sơ dự thầu, bao gồm:

 • Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu;
 • Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu;
 • Xếp hạng nhà thầu.

Thương thảo hợp đồng.

Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Quy trình đấu thầu theo Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

Bài viết tham khảo: Các phương thức đấu thầu

Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

 • Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;
 • Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Quy trình chi tiết của phương thức này được quy định tại Điều 21 Nghị định 63/2014/NĐ-CP như sau:

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

 • Lựa chọn danh sách ngắn (nếu cần thiết);
 • Lập hồ sơ mời thầu;
 • Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

 • Mời thầu;
 • Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;
 • Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;
 • Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm:

 • Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;
 • Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;
 • Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm:

 • Mở hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu trong danh sách được duyệt;
 • Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính;
 • Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính;
 • Xếp hạng nhà thầu.

Thương thảo hợp đồng.

Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Quy trình đấu thầu theo Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ

phương thức đấu thầu

Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô lớn, phức tạp.

Trong giai đoạn 1

quy trình đấu thầu được thực hiện như sau:

Lập hồ sơ mời thầu giai đoạn một

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu

Tổ chức đấu thầu giai đoạn một, bao gồm các bước:

 • Mời thầu
 • Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu
 • Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu
 • Mở thầu
 • Trao đổi về hồ sơ dự thầu giai đoạn một

Về nguyên tắc, trong giai đoạn một, nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật, phương án tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng chưa có giá dự thầu. Trên cơ sở trao đổi với từng nhà thầu tham gia giai đoạn này sẽ xác định hồ sơ mời thầu giai đoạn hai.

Giai đoạn 2:

Nhà thầu đã tham gia giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu.

Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn hai

 • Lập hồ sơ mời thầu
 • Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu
 • Tổ chức đấu thầu
 • Mở thầu

Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng giai đoạn hai

Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện và ký kết hợp đồng

Quy trình đấu thầu theo Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ

quy trình đấu thầu

 

Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, có tính đặc thù (theo Khoản 1 Điều 31 Luật Đấu thầu 2013).

Giai đoạn 1:

Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn một, bao gồm: Lập hồ sơ mời thầu giai đoạn một và thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Tổ chức đấu thầu giai đoạn một, bao gồm:

 • Mời thầu
 • Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu
 • Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu
 • Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật
 • Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật
 • Thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến tất cả các nhà thầu tham dự thầu giai đoạn một, trong đó mời các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong giai đoạn một tham dự thầu giai đoạn hai.

Giai đoạn 2:

Các nhà thầu đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu

Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn hai:

Lập hồ sơ mời thầu giai đoạn hai; thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu; Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu; mở thầu.

 Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng giai đoạn hai.

Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

Trên đây là bài viết của Legalzone về “ Quy trình đầu thầu“. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: [email protected]

Website: https://legalzone.vn/

https://thutucphapluat.vn/

Địa chỉ: Phòng 1603, Sảnh A3, Toà nhà Ecolife, 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd

Tìm kiếm

VD: đơn ly hôn, ly hôn đơn phương, tư vấn luật, tư vấn pháp luật, đơn khởi kiện, luật sư tư vấn…

tu-van-phap-luat-theo-gio.png

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Chọn vai trò người dùng để bắt đầu đăng ký