Tin tức

TĂNG VỐN ĐẦU TƯ, VỐN ĐIỀU LỆ

Vốn điều lệ của doanh nghiệp không nhất thiết phải tương đương với vốn đầu tư của dự án. Doanh nghiệp thực hiện việc góp vốn là huy động nguồn vốn khác để thực hiện dự án theo quy định tại quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Căn cứ pháp lý

 • Luật đầu tư số 67/2014/QH13 năm 2014
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật Đầu Tư
 • Thông tu 16/2015/TT-BKHĐ Quy Định Biểu Mẫu Thực Hiện Thủ Tục Đầu Tư Và Báo Cáo Hoạt Động Đầu Tư Tại Việt Nam
 • Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 năm 2014.
 • Nghị đinh 78/2015/NĐ-CP về hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về Hướng Dẫn Về Đăng Ký Doanh Nghiệp;
 • Thông Tư Số 02/2019/Tt-Bkhđt Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Thông Tư Số 20/2015/Tt-Bkhđt Ngày 01 Tháng 12 Năm 2015 Của Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư Hướng Dẫn Về Đăng Ký Doanh Nghiệp
 • Nghị định 108/2018/NĐ-CP Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Nghị Định Số 78/2015/Nđ-Cp Ngày 14 Tháng 9 Năm 2015 Của Chính Phủ Về Đăng Ký Doanh Nghiệp.

Điều kiện thực hiện

 • Có tài liệu chứng minh năng lực tài chính. Tùy thuộc vào cách thức tăng vốn của NĐT, tài liệu kèm theo phù hợp với yêu cầu tăng:

Ví dụ:

– Tăng vốn đầu tư bằng tài sản: Toàn bộ số tiền tăng phải có tờ khai máy móc, hóa đơn chứng từ;

– Tăng vốn đầu tư bằng lợi nhuận: NĐT có báo cáo tài chính với lợi nhuận sau thuế phải bằng hoặc nhiều hơn số tiền yêu cầu tăng vốn.

– Tăng từ vốn vay chủ sở hữu thành vốn góp: Sao kê tài khoản ngân hàng chứng minh việc chuyển tiền

Các bước thực hiện

 • Bước 1: Điều chỉnh tăng vốn dự án đầu tư
 • Bước 2: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Tăng vốn điều lệ)

Hồ sơ Điều chỉnh Tăng vốn dự án đầu tư

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm đề nghị điều chỉnh;
 • Quyết định chủ sở về việc điều chỉnh dự án đầu tư của NĐT đối với công ty 1TV;
 • Biên bản họp HĐTV, quyết định HĐTV đối với công ty 2 thành viên trở lên
 • Biên bản họp Đại hội cổ đông, quyết định ĐHCĐ đối với công ty cổ phần
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính;
 • Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất

Hồ sơ điều chỉnh vốn điều lệ công ty

 • Thông báo thay đổi
 • Quyết định chủ sở về việc điều chỉnh dự án đầu tư của NĐT đối với công ty 1TV;
 • Biên bản họp HĐTV, quyết định HĐTV đối với công ty 2 thành viên trở lên;
 • Biên bản họp ĐHCĐ, quyết định ĐHCĐ đối với công ty cổ phần;

Giấy tờ, tài liệu khách hàng cần cung cấp

 • Tài liệu chứng năng lực tài chính;
 • Báo cáo tài chính 2 năm gần nhât.

Dịch vụ Legalzone

 • Tư vấn và hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật;
 • Nộp hồ sơ và nhận kết quả;
 • Làm việc với cơ quan nhà nước nếu có vấn đề phát sinh.

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn: 0984 171 182

Email: [email protected]

Webside: https://legalzone.vn/

Head Office:ECOLIFE BUILDING, 58 To Huu Street,

Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Xem thêm: Giải quyết các vấn đề tranh chấp khác tại:

https://legalzone.vn/tranh-chap-ve-cac-van-de-dan-su-khac/

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd