Tin tức

Thời hiệu thi hành án dân sự? Quy định về hoãn xét xử dân sự?

Thời hiệu xét xử dân sự thường được thực hiện như thế nào? tạo sao lại có những trường hợp được hoãn xét xử thì các bạn hãy tham khảo bài viết ở dưới đây!

Thời hiệu thi xét xử dân sự

Theo quy định của Luật xét xử dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 thì khái niệm thời hiệu yêu cầu xét xử hành án được hiểu là khi hết thời hạn nhất định mà pháp luật quy định mà người được thi hành bản án hoặc người phải xét xử hành án có các quyền yêu cầu cơ quan xét xử hành án dân sự tổ chức thi hành án các bản án của tòa đã tuyên và đã có hiệu lực pháp luật theo đúng quy định của Luật thi hành án dân sự.

Hiện nay, theo quy định của pháp luật thì thời hiệu yêu cầu xét xử hành án dân sự được hướng dẫn cụ thể tại  Nghị định số 62/2015/NĐ- CP ngày 18 tháng 07 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật thi hành án dân dự năm 2008, sửa đổi năm 2014 như sau:

– Khi các quyết định, bản án của tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì trong thời hạn năm năm những người phải xét xử hoặc người được xét xử hành án có các quyền cơ quan thi hành án dân sự của tòa án cấp quận huyện ra quyết định thi hành án. Hết thời sẽ mất  hạn đó mà các bên không yêu cầu thì sẽ mất quyền lợi khởi kiện.

Nếu trong bản án, quyết định của tòa án đã quy định thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định thì thời hiệu được tính là năm năm tính kể từ khi các nghĩa vụ của người được xét xử hành án hoặc người phải thi hành án đến hạn thực hiện nghĩa vụ.

Trong thời hạn năm năm đối với các bản án, quyết định mà tòa án thực hiện theo định kỳ thì kể từ khi nghĩa vụ mà người xét xử hành án hoặc phải thi hành án đến hạn thực hiện thì sẽ được áp dụng cho từng định kỳ theo quy định.

– Ngoại trừ những sự kiện bất khả kháng như thiên tai như lũ lụt, động đất, bão, sóng thần… hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc các trở ngại khách quan mà người xét xử hành án hoặc người được thi hành án gặp phải như bị tai nạn, ốm đau, giải thể, phá sản…không phải lỗi của họ mà không nhận được các văn bản của các cơ quan như bản án, quyết định của tòa dẫn đến việc họ không thể yêu cầu cơ quan thi hành án tổ chức thi hành án theo đúng thời hạn quy định. Nếu thuộc các trường hợp này thì có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án xem lại quyết định khi có yêu cầu thi hành án đã quá hạn theo quy định.

Tuy nhiên, được cơ quan xét xử chấp nhận về việc xét xử hành án quá hạn thì những người phải thi hành án và người được thi hành án phải nêu rõ ly do về việc chậm xét xử do các tình tiết bất khả kháng, trở ngại khách quan kèm theo các giấy tờ, tài liệu chứng minh lý do hợp pháp chính đáng của mình.

+ Đối với việc không thể yêu cầu xét xử hành án quá hạn thuộc trường hợp bất khả kháng, trở ngại khách quan thì phải có giấy xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã, phường thị trấn nơi người được thi hành hoặc người phải xét xử cư trú hoặc nơi xảy ra sự kiện trở ngại khách quan và bất khả kháng.

+ Nếu người được xét xử hoặc người phải xét xử hành án bị tai nạn, ốm đau thì phải có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh, kèm theo giấy tờ có liên quan nếu có.

+ Nếu việc yêu cầu xét xử hành án quá hạn do lỗi của các cơ quan tố tụng mà người phải thi hành và người được thi hành không nhận được bản án, quyết định của cơ quan nhà nước thì phải có xác nhận của các cơ quan đó theo đúng quy định.

+ Trường hợp bị sáp nhập, chia tách, phá sản, giải thể thì phải xuất trình các giấy tờ xác nhận của cơ quan nhà nước về việc, chia, tách , hợp nhất, phá sản…đó theo quy định.

+ Đối với các trường hợp khác thì phải có các giấy tờ, tài liệu để chứng minh và thể hiện rõ thời gian, địa điểm nguyên nhân của việc các đương sự không thể yêu cầu cơ quan xét xử hành án đúng theo quy định của pháp luật.

– Đối với các trường hợp mà cơ quan đã trả đơn yêu cầu xét xử hành án trước ngày 1/7/2015 thì người  phải thi hành và người được xét xử sẽ phải nộp các giấy tờ của bên cơ quan thi hành án đã ra quyết định về việc đã trả đơn và thụ lý giải quyết việc thi hành

Đối với các trường hợp các đương sự trong trường hợp phạm tội đang chấp hành hình phạt tù của bản án hình sự thì cơ quan xét xử hành án chỉ ra các quyết định đối với các khoản tài sản và tiền khi họ tự nguyện nộp và cơ quan thi hành sẽ có trách nhiệm thông báo cho những người thi hàn đến nhận khoản tiền này. Nếu hết một năm mà họ không nhận kể từ ngày cơ quan xét xử thông báo thì khoản tiền hoặc tài sản này sẽ bị sung công quỹ nhà nước nếu có theo quy định.

Quy định về hoãn xét xử hành án dân sự

Hiện nay, pháp luật quy định các trường hợp mà người được xét xử hành án và người phải thi hành án được hoãn thi hành dân sự khi thuộc một trong các trường hợp như sau:

+ Người phải xét xử hành án bị mắc các bệnh nghiêm trọng ,tai nạn mất suy giảm khả năng lao động, bị mất hoặc hạn chế về nhận thức ảnh hưởng đến năng lực hành vi dân sự theo quyết định hoặc bản án của tòa án có hiệu lực pháp luật.

+ Người phải thi không thể thực hiện các nghĩa vụ theo các quyết định, bản án nhưng có lý do chính đáng như bị ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn, khi có sự kiện khách quan, bất khả kháng hoặc không thể xác định được địa chỉ chính xác cụ thể của người phải xét xử hành án đang cư trú hoặc làm việc khi có nghĩa vụ xét xử hành án.

+ Các tài sản bị kê biên nhằm bảo đảm xét xử hành án không thể mua bán, chuyển nhượng mà người được thi hành không đồng ý nhận để bù trừ thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm.

+ Các bên đương sự đồng ý thỏa thuận về việc hoãn xét xử hành án được ghi rõ về thời gian và có các chữ ký của các bên trong văn bản theo sự thỏa thuận và trong thời gian này thì người phải thi hành không bị nộp thêm phần lãi chậm nộp thi hành.

+ Nghĩa vụ xét xử hành án chưa được chuyển giao các quyền và nghĩa vụ vì các sự kiện khách quan, bất khả kháng không thể thực hiện hoặc chưa thể thực hiện theo đúng thời hạn theo quy định.

+ Cơ quan xét xử đã thông báo hợp lệ cho những người được xét xử hành án hai lần về việc nhận tài sản mà những người này không đến nhận theo đúng thời hạn thông báo.

+ Tòa án đang giải quyết các yêu cầu của cá nhân, tổ chức về việc giải thích và thắc mắc kiến nghị của cơ quan xét xử dân sự về việc xét xử hành án sẽ được tạm hoãn trong thời hạn này.

+ Tài sản đang có tranh chấp giữa các bên hoặc là tài sản chung của vợ chồng, hộ gia đình, tài sản đang cầm cố thế chấp đã được tòa án giải quyết nhưng giá trị thấp hơn hoặc bằng các nghĩa vụ được bảo đảm và các chi phí có liên quan được xét xử hành án.

Việc hoãn xét xử dân sự được thực hiện theo thủ tục sau:

Người có yêu cầu cần phải đưa ra lý do chính đáng cho việc xin hoãn để Cục dân sự hoặc Chi cục xét xử hành án dân sự xem xét về việc hành án bằng các giấy tờ như sau:

+ Người yêu cầu xét xử hành án nộp đơn theo mẫu về việc hoãn xét xử dân sự

+ Những người phải xét xử hành án phải nộp kèm theo các giấy tờ, tài liệu có lý do chính đáng được cơ quan xét xử hành án dân sự xem xét về việc hoãn xét xử dân sự.

Nếu hồ sơ của người thi hành hợp lệ và chính đáng thì cơ quan xét xử có thẩm quyền ra quyết định về việc hoãn xét xử dân sự.

Nếu không đủ căn cứ để hoãn thì người đứng đầu cơ quan thi hành phải ra quyết định xét xử dân sự theo quy định.

Việc pháp luật quy định cụ thể về thời hiệu hành án dân sự và các quy định về việc hoãn xét xử dân sự nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của những người phải xét xử hành án và người được thi hành về quá trình thực hiện các nghĩa vụ của các bên theo đúng quy định của pháp luật.

   

———————————-

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: [email protected]

Webside: https://legalzone.vn/

Head Office: ECOLIFE BUILDING, 58 To Huu Street,

Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Xem thêm: Giải quyết các vấn đề tranh chấp khác tại:

https://legalzone.vn/tranh-chap-ve-cac-van-de-dan-su-khac/

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd