Tin tức

Thủ tục làm thẻ APEC

THỦ TỤC LÀM THẺ APEC – BẢNG TỔNG HỢP VỀ THỦ TỤC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ DOANH NGHIỆP XEM XÉT, CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC (THẺ ABTC)

STT Các yêu cầu Nội dung cần thực hiện thủ tục làm thẻ APEC
1 Cơ quan công bố UBND Tỉnh
2 Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
3 Lĩnh vực Đầu tư nước ngoài
4 Trình tự thực hiện Bước 1: Doanh nghiệp có nhu cầu cấp thẻ ABTC cho doanh nhân của mình nộp hồ sơ tại nơi Giao dịch một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Bước 2: Cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu đủ điều kiện sẽ tiếp nhận hồ sơ, chuyển kết quả đến UBND tỉnh.

+ Nếu chưa đủ điều kiện Cán bộ hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra và gửi văn bản đề nghị các cơ quan liên quan cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC. Thời hạn các cơ quan liên quan cung cấp thông tin tối đa không quá 05 ngày.

Trên cơ sở thông tin cung cấp của các cơ quan liên quan, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình UBND tỉnh cho phép sử dụng thẻ ABTC.

Bước 4: Trong 05 ngày làm việc, UBND tỉnh xem xét, ban hành Văn bản đồng ý (hoặc không đồng ý) cho phép doanh nhân được sử dụng thẻ ABTC.

5 Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Gửi KQ: Bộ phận một cửa hoặc thông qua hệ thống bưu chính

+ Nhận KQ: Bộ phận một cửa hoặc thông qua hệ thống bưu chính

6 Thành phần hồ sơ * Đối với doanh nghiệp:

VB đề nghị của DN do đại diện theo PL của DN (ký tên và đóng dấu). Mẫu 01

Bản sao công chứng một trong các loại giấy tờ không quá 1 năm tính đến thời điểm xin cấp ABTC với các đối tác thuộc nền KT thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC

+       Thư mời

+       Hợp đồng ngoại thương

+       Hợp đồng liên doanh

+       Hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc chứng từ XNK khác (L/C, vận đơn, tờ khai hải quan, hóa đơn thanh toán)

Đối với doanh nhân: các giấy tờ sau

+       Bản sao công chứng Hộ chiếu còn giá trị do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp

+       Bản sao công chứng quyết định bổ nhiệm chức vụ hoặc Hợp đồng lao động

+       Bản sao công chứng Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận có tham gia bảo hiểm xã hội đối với trường hợp bắt buộc

+       Bản xác nhận lý lịch tư pháp

7 Số lượng 02 bộ
8 Thời hạn giải quyết 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
9 Đối tượng thực hiện Doanh nhân và DN có hồ sơ đề nghị
10 Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở KH và ĐT tỉnh
11 Cơ quan trực tiếp thực hiện Sở KH và ĐT tỉnh
12 Cơ quan được ủy quyền Không
13 Cơ quan phối hợp Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi cục hải quan tỉnh, Sở Tài Nguyên Môi Trường, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội tỉnh.
14 Kết quả thực hiện Bằng văn bản cho phép
15 Lệ phí Không
16 Mẫu đơn, mẫu tờ khai Theo mẫu của UBND tỉnh ban hành kèm theo quyết định
17 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Đối với Doanh nhân:

+       Có hộ chiếu phổ thông do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp còn giá trị sử dụng ít nhất

+       Là người đủ 18 tuổi trở lên và không bị hạn chế hoặc không bị mất năng lực hành vi dân sự.

+       Không thuộc các trường hợp sau đây: Doanh nhân vi phạm pháp luật đang trong quá trình bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý; đang phải chấp hành hình phạt hoặc đã chấp hành xong nhưng chưa được xoá án tích hoặc đang có nghĩa vụ thi hành bản án dân sự , kinh tế, lao động hoặc đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính.

Đối với DN:

+       Doanh thu: tối thiểu 5 tỷ Việt Nam đồng hoặc tổng kim ngạch XNK tối thiểu tương đương 03 tỷ Việt Nam đồng trong 01 năm của 3 năm gần nhất

+       Chấp hành tốt pháp luật về thương mại, thuế, hải quan, lao động và bảo hiểm xã hội.

18 Căn cứ pháp lý QĐ số 45/2006/QĐ-TTg

QĐ số 54/2015/QĐ-TTg

TT 28/2016/TT-BCA

———————————-

LEGALZONE COMPANY

Hotline tư vấn:  088.888.9366

Email: [email protected]

Webside: https://legalzone.vn/

Head Office: ECOLIFE BUILDING, 58 To Huu Street,

Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

———————————-

Tư vấn đầu tư nước ngoài/ Foreign investment consultantcy

Tư vấn doanh nghiệp/ Enterprises consultantcy

Tư vấn pháp lý/ Legal consultantcy

Xem thêm: Giải quyết các vấn đề tranh chấp khác tại:

https://legalzone.vn/tranh-chap-ve-cac-van-de-dan-su-khac/

Fb Legalzone: https://www.facebook.com/luatlegalzone.ltd