Thủ tục thay đổi thông tin cá nhân có phải làm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nội dung chính của bài viết

Thủ tục thay đổi thông tin cá nhân có phải làm lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSD đất) là thắc mắc rất phổ biến của người sử dụng đất hiện nay. Nếu hiểu sai các quy định của pháp luật về vấn đề này thì sẽ gây ra nhiều khó khăn/tốn kém trong quy trình thực hiện. Nhằm giúp bạn đọc hiểu biết chính xác về thủ tục thay đổi trên, Legalzone xin cung cấp thông tin dưới bài viết dưới đây.

Xem thêm: Tư vấn luật đất đai

Pháp luật quy định như thế nào về trường hợp này?

 Những thông tin nào được thể hiện trong sổ đỏ

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, những thông tin cơ bản về người sử dụng đất. Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được thể hiện tại trang 1 của sổ đỏ. Cụ thể như sau:

 • Thông tin cơ bản của cá nhân người sử dụng đất;
 • Trường hợp là hộ gia đình sử dụng đất thì ghi các thông tin của chủ hộ;
 • Trường hợp chủ hộ gia đình hay người đại diện khác của hộ gia đình có vợ hoặc chồng cùng có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình. Ghi cả họ tên, năm sinh của người vợ hoặc chồng đó;
 • Tổ chức trong nước thì ghi tên tổ chức; tên giấy tờ, số và ngày ký, cơ quan ký giấy tờ pháp nhân; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức;
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam thì ghi tên tổ chức kinh tế là pháp nhân thực hiện dự án đầu tư; tên giấy tờ, số và ngày ký, cơ quan ký giấy tờ pháp nhân ;địa chỉ trụ sở chính của tổ chức tại Việt Nam;
 • Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao thì ghi tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức;
 • Cơ sở tôn giáo thì ghi tên của cơ sở tôn giáo và địa chỉ nơi có cơ sở tôn giáo;
 • Cộng đồng dân cư thì ghi tên của cộng đồng dân cư và địa chỉ nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư.

Thông tin bị thay đổi thì phải làm gì ?

Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định rằng khi người sử dụng đất thay đổi thông tin cá nhân, họ phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp GCN quyền sử dụng đất.

Do vậy, người sử dụng đất không cần phải làm lại GCN QSD đất trong trường hợp này.

Giấy tờ cần phải chuẩn bị khi thực hiện thủ tục

Các giấy tờ cần chuẩn bị khi tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi

Theo khoản 4 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận bao gồm:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Văn bản công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với trường hợp cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình thay đổi họ, tên;
 • Hoặc, văn bản thỏa thuận của cộng đồng dân cư được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với trường hợp cộng đồng dân cư đổi tên.
 • Bản sao một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thể hiện nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông tin về tài sản gắn liền với đất đã ghi trên Giấy chứng nhận.

Thủ tục thực hiện việc đăng ký biến động sổ đỏ

Đăng ký biến động tại văn phòng đăng ký đất đai

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì việc đăng ký biến động được thực hiện theo “thủ tục như sau:

 1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký biến động.
 2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện các công việc sau đây:
  • Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất;
  • Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật;
  • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
  • Trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trên đây là nội dung tư vấn liên quan đến vấn đề Thủ tục thay đổi thông tin cá nhân có phải làm lại GCN QSD đất. Nếu bạn đọc gặp khó khăn trong quá trình thực hiện đăng ký biến động sổ đỏ hoặc cần hỗ trợ pháp lý liên quan đến đất đai. Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp chi tiết. Xin cảm ơn.

Bài viết liên quan

Bài viết mới